Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6993
Title: Bölme Duvarlı Çerçevelerin Güçlendirilmesinde Alternatif Cfrp Uygulamaları
Other Titles: Alternative Cfrp Applications For Strengthening The Masonry Infilled Reinforced Concrete Frames
Authors: Yüksel, Ercan
Taştan, Davut
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: Bölme Duvarlı Çerçeve
Güçlendirme
FRP
CFRP
Masonry Infilled RC Frame
Strengthening
FRP
CFRP
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Türkiye’de daha önce meydana gelmiş depremler göstermiştir ki kötü işçilik ve yetersiz mühendislik hizmeti almış yapılar büyük hasar görmüştür. Bu sebepten dolayı mevcut yapıların uygun biçimde güçlendirilmesi gerekmektedir. Yaygın olarak uygulanan betonarme perde ilavesi gibi güçlendirme yöntemlerinin yanında, özellikle bölme duvarlarının taşıyıcı elemanlara dönüştürüldüğü yapılarda, duvarları CFRP ile güçlendirmek yapıya ek kütle ilavesi olmadan ve yapıyı kullananlara rahatsızlık vermeden uygulaması bakımından öne çıkmaktadır. Bu avantajların yanında sahip olduğu yüksek dayanım, hafiflik ve şekil alabilme özellikleri, alternatif bir güçlendirme yöntemi olarak kullanılmasını yaygınlaştırmaktadır. Bu çalışmada bölme duvarlı betonarme çerçevelerin CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) ile değişik formlarda güçlendirilmesi sonucu sistem davranışındaki değişim incelenmiştir. Bu amaçla 1/3 ölçekli tek katlı, tek açıklıklı yalın betonarme çerçeve, bölme duvarlı betonarme çerçeve ve güçlendirilmiş bölme duvarlı betonarme çerçeveler üretilerek depremi benzeştiren tersinir tekrarlı yatay yük ve sabit düşey yük etkisinde test edilmiştir.
In Turkey recent earthquakes have demonstrated that seismically deficient designed reinforced concrete structures had significant damages. This is why existing structures have to be rehabilitated properly. Besides the strengthening techniques which are most commonly used such as RC infills, strengthening hollow clay blocks with CFRP brings out such benefits as not increasing the mass of the structure and without giving any disturbance to the occupants, in which masonry infilled reinforced concrete frames used as structural system. Furthermore, owing to the fact that its high strength, lightness and ductility, the use of CFRP as an alternative strengthening technique becomes prevalent. Throughout this study the behavior of brick-infilled reinforced concrete frames strengthened with CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) is subject to research. In order to apprehend this behavior 1/3 scale, one story, one bay reinforced bare frame, masonry infilled RC frame and strengthened RC frames are constructed and tested under reversed cyclic loading to simulate earthquake and under axial loading to simulate dead load of the structure.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/6993
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8661.pdf10.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.