Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6987
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞenol, Aykuttr_TR
dc.contributor.authorİlyasoğlu, Erdemtr_TR
dc.date2008tr_TR
dc.date.accessioned2008-02-28tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-06T10:34:43Z-
dc.date.available2015-07-06T10:34:43Z-
dc.date.issued2008-07-07tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/6987-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, tünel yaklaşım kazıları sırasında oluşturulan portal şevlerinin planlama ve projelendirme yöntemlerinin ilke ve temellerinin açıklanması ve bu yöntemlerin güncel bir uygulama olan İstanbul Kağıthane - Piyalepaşa Tünelleri’nde Kağıthane Portali kazıları üzerinde uygulanmasıdır. Sahada ve laboratuarda yapılan detaylı araştırmalar neticesinde portal şevlerinin “herhangi bir önlem almadan stabilitelerini karşılayabilir” olma durumları ile “ancak destekleme önlemleri ile stabilitesini sağlayabilir” seçeneklerinin değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu seçeneklerin değerlendirilmesi için sayısal analiz yöntemlerinin kullanılmıştır. Analizlerin gerçekçi sonuç vermesi için değerlendirmeler “GeoSlope” ve “Plaxis” kullanılarak iki farklı program ile yapılmıştır. Araştırma aşamasında yapılan geoteknik ölçüm ve gözlemlerle oluşturulan proje, yapım aşamasında ve işletim aşamasında yapılan ölçümlerle desteklendiğinde hedef olan “risksizlik” kanıtlanmış olacaktır. Bu değerlendirme ile Kağıthane portali şevleri boyutlandırılmış ve şevlerde belirlenen bulon destekleme paterni ile istenilen güvenlik sınırına erişilebileceği görülmüştür. Bu tez çalışması kaya şevlerinin tasarımı ve projelendirilmesi için izlenecek olan yolun seçilmesinde önemli bir kaynak niteliğindedir.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this thesis study is to explain the design principles of portal slopes constructed during tunnel face excavation and application of these procedures on a recent case study; Kağıthane portal of İstanbul Piyalepaşa – Kağıthane Tunnel. According to the detailed researches performed both in field and in laboratories, it has been decided to evaluate two alternatives: “stability can be achieved without any precautions to be taken” and “stability can be achieved only by supporting”. Numerical analyses have been done to determine the alternatives. The analyses have been performed by using two different programs; “GeoSlope” and “Plaxis” to have realistic results. The design, formed according to the geotechnical measurements and investigations during surveying and engineering phases, will be the proof of the aim; safety, when the project is supported by measurement during construction phases. Kağıthane portal slopes have been designed and the aimed safety limits are obtained by the decided supporting elements after this evaluation. As a result, this study is a valuable source, defining the methodology for rock slope design.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectGeoteknik Mühendisliğitr_TR
dc.subjectKaya Şevitr_TR
dc.subjectŞev Stabilitesitr_TR
dc.subjectTüneltr_TR
dc.subjectPortaltr_TR
dc.subjectSonlu Elemanlartr_TR
dc.subjectGeotechnical Engineeringen_US
dc.subjectRock Slopeen_US
dc.subjectSlope Stabilityen_US
dc.subjectTunnelen_US
dc.subjectPortalen_US
dc.subjectFinite Elementsen_US
dc.titleTünel Giriş Yapılarında Şev Stabilite Analizitr_TR
dc.title.alternativeSlope Stability Analysis On A Tunnel Portalen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentZemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentGeotechnicsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8127.pdf17.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.