Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6978
Title: Adapazarı Zemini Üzerinde Karşılaştırmalı Sıvılaşma Analizi
Other Titles: Comparative Liquefaction Analyses On Adapazari Soil
Authors: Sağlamer, Ahmet
Serdar, Emre
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: Sıvılaşma
Yönetmelik
Adapazarı
Liquefaction
Specification
Adapazarı
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Depremler sırasında, yapılar üzerinde meydana gelen en dramatik hasarlardan biri de kaba daneli zeminlerin sebep olduğu sıvılaşmadır. 17 Ağustos 1999, Adapazarı depreminin yapılar üzerinde meydana gelen hasarlardaki yerel zemin koşulları etkisini incelememiz açısından istisnai bir fırsat tanımıştır. Bu tez çalışmasında, dört farklı yönetmelik, California Sismik Tasarım Yönetmeliği, Eurocode 8, T.C Bayıdırlık ve İskan Bakanlığı Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılarla İlgili Yönetmelik (1998) ve Japon Karayolu Yönetmeliği, için sıvılaşma analizleri yapılmıştır. Tezin asıl amacı, sıvılaşma riski olan bölgelerde yapılacak yapılar için yönetmeliklerde bulunan sıvılaşma kriterlerine gösterilmesi gereken önemi vurgulamak ve kısa dönemde, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılarla İlgili Yönetmelik’ te mevcut olmayan sıvılaşma ile ilgili kısımların belirtilmesi gerekliliğini göstermek ve orta - uzun dönemde ise Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmeye çalıştığı bugünlerde Eurocode 8’ in Türkçe’ye çevrilerek uygulanmasında gördüğüm yararı belirtmek isterim.
One of the most dramatic causes of damage of structures during earthquakes is the development of liquefaction in saturated cohesionless deposits. In 17 August 1999, Adapazarı earthquake provides an exceptional opportunity to investigate the effects of local soil conditions on damage patterns under strong shaking conditions in areas that experienced ground failure. In this thesis; the primary goal is, to develop a comparative liquefaction analysis according to Turkish Specification for Structures to be Built in Disaster Areas, Eurocode 8, Japanese and Californian Seismic Codes, at sites undergoing ground failure to clarify that, a careful consideration should be given while we are analyzing and designing of the structures in that region, to suggest that we have to complete the missing parts about liquefaction in Turkish Specification for Structures to be Built in Disaster Areas and to suggest that a translation of Eurocode 8 should be made and should be in force.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/6978
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3964.pdf7.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.