Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6901
Title: Elastik Zemine Oturan Çelik Tel Veya Çelik Hasır Donatılı Beton Plakların Tekil Yük Altındaki Davranışının Sayısal Analizi
Other Titles: Numerical Analysis Of Steel Wire Or Welded Wire Fabric Reinforced Concrete Ground Slabs Under Point Loading On Elastic Sub-base
Authors: Aydoğan, Metin
Uluşan, Gürhan
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: ÇelikTel
Çelik Hasır
Plak
Elastik Zemin
Steel Fibre
Welded Wire Fabric
Ground Slab
Elastic Subbase
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, çelik tel oranı ve donatı tipi değiştirilerek hazırlanan plakların, değişik yatak katsayılarına sahip zeminler üzerinde, taşıt yükü, makine ya da raf ayağını temsil eden tekil yük etkisi altındaki davranışları ve göçme yükleri belirlenmiştir. Yapılan bu deneysel çalışma, tam ölçekli olarak 3,0 x 3,0 x 0,15 m boyutlarında hazırlanmış 6 adet plakla sürdürülmüştür. Deney plaklarında donatı olarak 15 kg/m3, 20 kg/m3 ve 30 kg/m3 çelik tel ve Q 188/188 tipi çelik hasır kullanılmıştır. Tüm plak numunelerinde kullanılan beton sınıfı aynıdır. Plak zemini olarak farklı zemin yatak katsayıları elde edebilmek için farklı tipteki ekstrüde polistiren köpük levhalar ve kauçuk plakalar farklı kalınlıklarda kullanılmıştır. Plaklar merkezinden 0,15 x 0,15 boyutlarındaki çelik levha üzerinden belirli yük kademelerinde, göçme yüküne kadar yüklenmiştir. Plak üzerindeki 16 noktaya yerleştirilen 1/1000 mm hassasiyetinde ölçüm yapan transducerler yardımıyla yerdeğiştirmeler ölçülmüştür. Deneysel çalışmadan elde edilen sonuçları karşılaştırmak amacıyla, sonlu elemanlar yöntemini kullanan ANSYS programı ile plaklar modellenerek doğrusal olmayan çözüm yapılmıştır.
Aim of MSc thesis study is to investigate behavior and subsidence loads of slabs prepared in change of steel wire rate and reinforcement type on subbase with bed modulus that vary caused by single load representing vehicle load or shelf leg. Emperimental study made herein has been performed with 6 slabs of dimensions 3.0 x 3.0 x 0.15 m at full scale. Slabs used in experiment have been reinforced by 15kg/m3, 20 kg/m3 and 30 kg/m3 steel wire and welded wire fabric of type Q188/188. Classification of concrete has been the same for all slab samples. Extruded polystyrene foams and rubber plates have been used in varying thicknesses over extrusions of various types in order to achieve different bed modulus for slab background. Loading has been made on slabs up to subsidence load rate over steel plate of dimensions 0,15 x 0,15 from the center. Displacement has been measured through transducers of 1/1000 mm accuracy, placed over 16 separate points on the slab. In order to provide comparison between results attained from experimental work, nonlinear solution has been achieved by modeling slabs through ANSYS Program, using the finite elements method.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/6901
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3440.pdf2.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.