Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6898
Title: Betonarme Yapıların Lif Takviyeli Polimerler (frp) İle Onarımı Ve Güçlendirilmesi
Other Titles: Repair And Stregthening Of Reinforced Concrete Structures With Fiber Reinforced Polymer (frp)
Authors: Aydoğan, Metin
Koçak, Aydın Rıza
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: FRP
kompozit
onarım
güçlendirme
FRP
composite
repair
strenghtening
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: FRP kullanarak betonarme yapıların güçlendirilmesi gitgide popüler bir onarım tekniği olmaya başlamıştır. Hafifliği ve kolay şekil verebilirliği, bu sistemin montajını kolay hale getirir. Ayrıca yüksek çekme dayanımı, elastisite modülü çeşitliliği, korozyona uğramaması ve kimyasallara olan direnci harici olarak kullanılacak bir takviye malzemesi için istenen özelliklerdir. FRP polimerik bir matrisin (epoksi reçine) içinde genellikle karbon, aramid veya cam liflerinden oluşan kompozit bir malzemedir. Bu takviye malzemesi önceden şekil verilmiş laminat veya tekstil şeklinde olabilir. Laminatlar ve tekstiller beton yüzeyine bir yapıştırıcı ile yapıştırılmak suretiyle monte edilirler. Şimdiye kadar harici olarak birleştirilmiş FRP tekstilleri ile kolon, kiriş, döşeme, duvar, baca, tünel ve silo gibi çok çeşitli yapıların ve yapı elemanlarının güçlendirilmesi başarıyla yapılmıştır. Bu yapıların eğilme ve kesme mukavemetlerini arttırmada ve basınç elemanlarının sünekliğini geliştirmede önemli bir rol oynamıştır.
The use of externally bonded fiber reinforced polymer (FRP) reinforcement to strengthen RC structures is becoming an increasingly popular retrofit technique. The light weight and formability of FRP reinforcement make these systems easy to install. And since the materials used in these systems are non-corrosive, non-magnetic and generally resistant to chemicals, they are an excellent option for external reinforcement. FRP is a composite material generally consisting of carbon, aramid or glass fibers in a polymeric matrix (e.g. epoxy resin). Among many options, this reinforcement may be in the form of preformed laminates or flexible sheets. The laminates are stiff plates or shells that come pre-cured and are installed by bonding the plate to the concrete surface with epoxy. Strengthening with externally bonded FRP sheets has been shown to be applicable to many types of RC structures. Currently, this method has been implemented to strengthen such structures as columns, beams, slabs, walls, chimneys, tunnels and silos. The uses of external FRP reinforcement may be generally classified as flexural strengthening, improving the confinement and ductility of compression members and shear strengthening.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/6898
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1368.pdf4.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.