Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6865
Title: Performans Metodu’nun Mevcut Betonarme Binaların İncelenmesi İçin Kullanılması Ve Uygulamaları
Other Titles: Usage And Applications Of The Performance Method To Evaluate The Existing Concrete Buildings
Authors: Celep, Zekai
Pakdamar, Ferhat
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Pushover Analiz
Non-lineer Statik Analiz
Performans Metodu
Kapasite Eğrisi
Kapasite Spektrumu
Deprem Değerlendirmesi ve Güçlendirmesi.
Pushover Analysis
Non-lineer Static Analisis
Performance Method
Capacity Curve
Capacity Spectrum
Evaluation and Retrofit.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada bir Non-lineer Statik Analiz olan Pushover (Kapasite) Analiz ve bu analizin yapı üzerine değişik ve esnek fonksiyonlarda uygulanabilmesi için Performans Metodu anlatılmış ve bu yöntemlerin hem el ile hem de bilgisayarla yapılmış uygulamaları, örnekleri teze ilave edilmiş ve sonuç olarak da bu analiz yönteminin eksikleri, yanlışlıkları üzerinde çalışılması gereken konuları ortaya çıkarılıp tez içerisinde ve özette izah edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma depreme karşı yapı davranışı hakkında bilgisi olan tecrübeli mühendisler için yeni bir yöntem klavuzu niteliğindedir. Bu çalışma ne kadar bir klavuz niteliğinde olsa da yöntemin iyi yorumlanabilmesi için yapı dinamiğine ve deprem etkilerine hakim olunması gerekir.
In this study pushover analysis, a non-lineer static analysis, a Performance Analysis have been described for application of Pushover Analysis over the structure at variable and flexible functions. The applications and examples of these methods performed with both hand and computer calculations have been included in this thesis and, in conclusion, it has been tried to explain the subjects that has to be studied over the deficiencies and errors of this analysis method in this thesis and in the summary. This study is a method handbook for experienced engineers who have a knowledge about strueture behavior aganist earthquake. Despite the fact that this study is like an handbook, the render must have a good knowledge about structure dynamics and earthquake effect for a good interpretation of this method.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/6865
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
509.pdf6.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.