Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6820
Title: Betonarme Çerçeveli Dolgu Duvarların Deprem Etkisi Altındaki Dinamik Davranışının İncelenmesi
Other Titles: The Research In The Dynamic Behaviour Of The Reinforced Concrete Framed Infilled Walls Effected By The Earthquake
Authors: Hasgür, Zeki
Akkuzu, Ahmet Volkan
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: dolgu duvar
deprem etkisi
dinamik davranış
infilled wall
earthquake effect
dynamic behaviour
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminde orta derecede hasar görmüş ve sonrasında güçlendirilmiş, altı katlı betonarme bir yapının doğrusal olmayan dinamik analizle farklı dolgu duvar sistemleri için yapıya olan etkileri araştırılmıştır. Drain-2DX programı kullanılarak yürütülen analiz, Kocaeli depremi ile 12 Kasım 1999 Düzce depremi sırasında kaydedilen 5 adet güçlü hareket kaydından oluşan Sakarya DB, Yarımca KG, Yarımca DB, Yarımca DB(arttırılmış) ve Bolu DB deprem grubu ele alınarak gerçekleştirilmiştir. Kat yerdeğiştirmeleri ve göreli yerdeğiştirmeler ile en üst kat yerdeğiştirmeleri, taban kesme kuvveti ve devrilme momentinin zamanla değişimleri her durum için belirlenmiş ve karşılaştırılmıştır. Ayrıca plastik mafsalların oluşumu ve yerleri hesaplanmış ve gösterilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada dolgu duvarların deprem sırasındaki dinamik davranışları ve yapıya olan etkileri doğrusal olmayan analiz programı Drain-2DX programı kullanılarak araştırılmıştır.
In this study non-linear dynamic analyses of the different types of infill walls are carried out to illustrate the structural performance of a six story RC building, which has experienced moderate damage during the August 17, 1999 Kocaeli Earthquake and strengthened afterwards. Analyses, which are realized by the use of Drain-2DX computer program, are performed considering an earthquake ensemble composed of 5 strong motions which are Sakarya EW, Yarımca NS, Yarımca EW, Yarımca EW(increased) and Bolu EW, that are recorded during the above-mentioned Kocaeli and November 12, 1999 Düzce Earthquakes. Envelopes for generalized and relative displacements and time variations of top-story displacements, base-shear and overturning moment are determined and successfully compared for each case. Occurrence of plastic hinges and their locations are calculated and plotted on a structural scheme. As a conclusion, in this study, an attempt has been made to define modeling of infill walls and to indicate the influence of infill walls during the earthquake by using dynamic non-linear analysis program Drain-2DX.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/6820
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4742.pdf5.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.