Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6808
Title: Bir Okul Yapısının Depreme Karşı Güvenliğinin Sağlanmasında İki Ayrı Güçlendirme Sisteminin İrdelenmesi
Other Titles: Analizing Two Strengthening Systems For Determining Earthquake Resistance Of A School Building
Authors: Hasgür, Zeki
Arslan, Başak
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Güçlendirme
Perde
SAP2000
Strenghtening
Shear Wall
SAP2000
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminde orta derece hasar görmüş ve 2000 yılında güçlendirme çalışmaları yapılmış olan Arifiye Anadolu Öğretmen Lisesi okul binasının mevcut durumunun ve güçlendirilmiş durumunun deprem güvenlikleri belirlenmiştir. İki durum içinde deprem güvenliğinin yeterli olmaması üzerine binaya yeni güçlendirme sistemleri uygulanmıştır. Güçlendirme çalışmaları, yatay deprem kuvvetlerini karşılayacak şekilde ilave perdelerin yerleştirilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Perde yanındaki kolonlarda mantoloma yapılarak perde başlıkları oluşturulmuştur. Deprem kuvvetlerinin hesabında eşdeğer deprem yükü yöntemi ve dinamik analiz kullanılmıştır. Yapının SAP2000 de analizi yapılmış elde edilen sonuçlar doğrultusunda yapıdaki düzensizlikler ve kolon kapasiteleri kontrol edilmiştir. Ayrıca deprem güvenliğinin belirlenmesinde SBG indeksi yöntemi de kullanılmıştır.
In this thesis, earthquake resistance of the current and strengthened state of the Arifiye Anadolu Öğretmen Lisesi , which was moderately damaged in Kocaeli Earthquake in 17th of August 1999 and strengthened in year 2000, was studied. Since seismic stability is inadequate for both states, new strengthening methods were applied. Strengthening works were done through construction of additional shear walls, which counteract against seismic force. Shear heads were constructed by jacketing of the columns adjacent to shear walls. Equivalent seismic load method and dynamic analizing method are used in calculation of seismic forces. Structure is anayzed with SAP2000 software program and with the help of the output, structural irregularities and column capacities were studied. Also SBG index method was used for determining seismic stability of the structure concerned.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/6808
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1513.pdf4.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.