Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6661
Title: Farklı Döşeme Boşluğuna Sahip Yapıların Yatay Deprem Kuvveti Etkisi Altında Davranışlarının İncelenmesi
Other Titles: Structures With Different Slab Openings Investigate Of Behaviour Under Horizontal Earthquake Forces
Authors: Gençoğlu, Mustafa
Kutlu, Anıl
458541
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Döşeme
Rijit Diyafram
Esnek Diyafram
Slab
Rigid Diaphram
Flexible Diaphram
Issue Date: 4-Feb-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasında döşeme süreksizliklerinin deprem kuvvetleri etkisi altında betonarme çerçeveli yapılarda nasıl etki meydana getirdiği incelenmiştir. Bu etkiyi görebilmek için çözümler iki gruba ayrılmıştır. Çözümlerde ilk olarak eşdeğer deprem analizi yöntemi kullanılarak aks süreksizliğinde nasıl değişiklikler meydana geldiği ve bunun sonucunda yapılarda düşey taşıyıcı elemanlarda ne türlü değişimler oluşacağı incelenmiştir. İkinci grup çalışmada ise modal analiz yöntemi kullanılmıştır. Her model ayrı ayrı ele alınıp rijit ve esnek diyafram olarak tanımlanmıştır. Rijit diyaframlı modele göre esnek diyaframlı modelde oluşacak değişimler belirlenmiştir. Bunun sonucunda hangi boşluk oranına sahip yapı için hangi tip diyafram kabulü modellemesinin yapı davranışı bakımından doğru sonuç vereceği gözlenmiştir.
In this thesis, the behavior of reinforcement framed structures which are having slab discontinuities subjected to earthquake forces how impact cause have been investigated. In solutions divided into two groups. The first group study, the effects have been investigated axle continuity have been occur with changes in the structure.In this investigation, the same eartquake forces applying all models and the behaviors of models have investigated internal forces, flat displacement and slap stresses controls. In the second group study, each model have analyzed seperatly with both rigid diaphram and flexible diaphram. It has been identified by examining the behavior of the structure that these descriptions of diaphram are suitable for which types of models. The results of all analysis results and the necessary controls have expressed in tables and figures.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/6661
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13190.pdf4.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.