Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6610
Title: Tesir Çizgilerinin Ve Tesir Yüzeylerinin Mevcut Bir Yapı Analizi Programıyla Doğrudan Elde Edilmesi
Other Titles: Direct Determination Of Influence Lines And Surfaces By A Structural Analysis Software
Authors: Orakdöğen, Engin
Türkmen, Gizem
415287
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Tesir çizgileri
Yapı analiz programı
Plak sistemler
Tesir yüzeyleri
Influence lines
Structural analysis software
Plates
Influence surfaces
Issue Date: 12-Oct-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, farklı yapı sistemlerine ait tesir çizgisi ve tesir yüzeylerinin mevcut bir yapı analizi programıyla doğrudan elde edilmesi amaçlanmıştır. Çubuk ve plak sistemlerde tesir çizgi ve yüzeylerini elde etmek amacıyla inşaat mühendisliği alanında yaygın olarak kullanılan ve sonlu elemanlar yöntemi ile çözüm yapan bir yapı analiz programı yardımı ile çözüm yapılmıştır. Sistemlerde düğüm noktalarına birim deplasman ve birim gerilme matrisleri yüklenerek aranan büyüklüğe ait tesir çizgileri ve tesir yüzeyleri elde edilmiştir. Literatürde daha önce tesir çizimlerinde kullanılan klasik yöntemlerle veya matris metodlarıyla çözülen örnekler ele alınmış ve yapı analiz programı ile elde edilen sonuçlarla uyumluluğu incelenmiştir. Bu sonuçlardan yola çıkarak çözüm yapılan yöntemin geçerliliği ve doğruluğu anlaşılmıştır.
The goal in this study is to be able to determine influence lines and influence surfaces of various structural systems directly by using commercial structural analysis software. The structural analysis software that is commonly used in field of civil engineering were used in order to determine the influence lines and surfaces of frames and beams. Unit displacement matrices at frame elements and stress matrices at shell elements were added as nodal loadings to obtain related forces of the influence lines and surfaces. Examples which were solved by classical methods and matrice methods used for obtaining influence lines in literature were examined and compatibility of the structural analysis software results was examined. The effectiveness and accuracy of the solving method were determined by the comparison of the results.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/6610
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12077.pdf7.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.