Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6595
Title: Betonarme Yapılarda Sürdürülebilirlik: Bir Sanayi Yapısı Üzerinde Örnekleme
Other Titles: Sustainability For Concrete Structures: A Case Study On An Industrial Building
Authors: Aydoğan, Metin
Akmandor, Tuğçe
405748
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Betonarme yapılar
Sürdürülebilirlik
CO2 emisyonu
Reinforced concrete structure
Sustainability
CO2 emission
Issue Date: 11-Jul-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, betonarme yapıların sürdürülebilirliği için yapısal tasarıma ek olarak çevresel performans kavramı yeni bir tasarım parametresi olarak tanıtılmıştır. Betonarme yapılarda yaşam döngüleri boyunca oluşacak CO2 emisyonları için literatürdeki çalışmalardan bir emisyon envanteri hazırlanmıştır. Daha sonra, bir sanayi yapısı iki farklı betonarme yapım sistemi olan konvansiyonel ve prefabrike olarak tasarlanmış, her iki türde kullanılacak olan beton, demir, tuğla, agrega, çelik ve ahşap kalıp vb. gibi malzeme miktarları hesaplanmıştır. Bu malzemelerin üretiminden, taşınmasından ve şantiyede uygulamalarından kaynaklanan çevresel etkileri CO2 emisyonları açısından karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda, incelenen örnek için, konvansiyonel yöntemle inşa edilmiş olan binanın CO2 emisyonlarının prefabrike yöntemle inşa edilmiş olana göre daha fazla olacağı sonucuna varılmıştır.
In this study, environmental performance is described as a new design parameter in additional to structural design for concrete structures. Therefore, inventory data of CO2 emission during life cycle of concrete structures is prepared by literature search. Then, the quantity of materials (concrete, steel, brick, sand, aggregate, steel and plywood formwork etc.) are calculated for conventional and prefabricated design of an industrial structure. Environmental impacts of the manufacturing methods due to material production, transportation and application are compared. As a result of this comparison, it is concluded that CO2 emissions derived from conventional construction method will be more than prefabricated construction method.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/6595
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11837.pdf3.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.