Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6577
Title: 2007 Deprem Yönetmeliği Ve Fema440 Raporuna Göre Hesaplanan Performans Noktası Yaklaşımlarının Karşılaştırılması
Other Titles: Comparison Of Performance Point Approaches Calculated According To 2007 Turkish Earthquake Code And Fema440 Report
Authors: Yüksel, Ercan
Çakırterzi, Selim
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: 2007 Deprem Yönetmeliği
Performans Noktası
FEMA440
2007 Earthquake Code
Performance Point
FEMA440
Issue Date: 17-Feb-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada, taşıyıcı sistemleri farklı olan üç modelin doğrusal olmayan davranışı, 2007 Deprem Yönetmeliği kapsamında açıklanan Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Hesap Yöntemi ve FEMA440 Taslak Raporunda tanımlanan performans noktası yaklaşım yöntemleriyle karşılaştırılmıştır. Yapı modelleri düşey yükler ve deprem etkileri altındaki davranışı sayısal olarak incelenmiş, 2007 Deprem Yönetmeliğinde belirtilen doğrusal olmayan analiz yöntemlerinden Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz Yöntemi kullanılarak elde edilen sonuçlar diğer iki yaklaşım yöntemi ile karşılaştırılarak yönetmeliğin yeterliliği irdelenmiştir.
In this study, nonlinear behaviors of three structural models that have different carrier systems are assessed comparatively by using two methods, Incremental Equivalent Earthquake Load Method as stated in the 2007 Earthquake Code and desribed method in FEMA 440 Draft Report. Three structural system models that have different carrier systems are numerically analyzed under vertical loads and earthquake loads and The results obtained using Nonlineer Analysis Method in the Time Domain as stated in the 2007 Turkish Earthquake Code are compared with another two approximation methods to examine the adequacy of Code.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/6577
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11292.pdf14.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.