Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6495
Title: 2007 Türk Deprem Yönetmeliği‘nde Revize Edilen Doğrusal Yöntemin Doğrusal Olmayan Yöntem İle Parametrik Olarak Karşılaştırılması
Other Titles: A Parametrical Study On Comparison Of Results Of Non-linear Method And Revised Version Of Linear Method Given By 2007 Turkish Earthquake Code
Authors: Özer, Erkan
Çınar, Sebla
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: 2007 Türk Deprem Yönetmeliği
Mevcut Binaların Deprem Performansları
Doğrusal Hesap Yöntemleri
Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemleri
2007 Turkish Earthquake Code
The seismic performances of the structural systems
Linear evaluation methods
Non-linear evaluation methods
Issue Date: 24-Nov-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yüksek Lisans Tezi olarak sunulan bu çalısmada, ülkemizdeki orta yükseklikli mevcut betonarme binaları temsil etmek üzere seçilen bir grup yapı sistemi ve bunların çeşitli alternatifleri üzerinde, mevcut binaların deprem performansları doğrusal olmayan hesap yöntemi ile ve 2006 Türk Deprem Yönetmeliğinde yayınlandıktan sonra 2007 Türk Deprem Yönetmeliğinde revize edilerek yenilenen doğrusal elastik hesap yöntemi ile parametrik olarak değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. 2007 TDY’nde öngörülen doğrusal hesap yöntemi ile elde edilen sonuçlar, 2006 TDY doğrusal hesap yöntemi ile elde edilen sonuçlara göre daha düşük hasar seviyeleri gösterirken, 2007 Türk Deprem Yönetmeliği’nde yer alan doğrusal ve doğrusal olmayan hesap yöntemleri ile belirlenen kesit hasar bölgeleri belirli ölçüde benzerlik göstermektedir. İki yöntemin sonuçlarının farklılık gösterdiği elemanlardaki değişim taşıyıcı sistemin boyutlandırıldığı yıllara ve tasarımda kullanılan deprem yönetmeliklerine bağlı olarak değişmektedir.
In this study, which is presented as a Master of Science Thesis, a parametrical study is carried out on a group of structural systems and their various alternatives which represent the mid-rise existing buildings. The purpose of the study is to evaluate the seismic performances of the selected structural systems through the non-linear method and linear methods given in 2006 and 2007 codes and to compare the results. The results obtained by the linear method given in the 2007 code indicate lower levels of damage as compared by those obtained by the 2006 code. Damage levels obtained through the linear and non-linear methods given 2007 Turkish Earthquake code are similar to some extent. The difference between the results of these two methods generally depends on the time of design and construction of the building and earthquake regulations used in the design.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/6495
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9988.pdf2.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.