Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6449
Title: Prekast Kirişli Betonarme Köprülerin Aashto’ya Göre Depreme Dayanıklı Tasarımı
Other Titles: Earthquake Resistent Design Of Rc Bridges With Precast Concrete Girders According To Aashto
Authors: Çelik, Oğuz Cem
Akoğul, Can
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Köprü
AASHTO
Prekast kiriş
Elastomer mesnet
Bridge
AASHTO
Precast beam
Elastomeric bearing
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada yönetmeliğimizden seçilen deprem parametrelerinin, AASHTO tasarım koşulları ile birlikte kullanılarak köprülerin depreme dayanıklı tasarım ilkeleri açıklanmaya çalışılmıştır. AASHTO’ya göre depreme dayanıklı tasarım koşulları verilmiştir. Yönetmeliğin tarihsel gelişimi ile deprem yükünün yıllar içindeki tanımları özetlenmiştir. Köprü hesap esasları açıklanmıştır. Türkiye’de yaygın biçimde kullanılan üstyapı ve altyapı tipleri gösterilmiş; son 15 yıl içinde ülkemizde inşa edilen bazı köprü örnekleri verilmiştir. Elastomer mesnetlerin projelendirme aşamasında dikkate alınması sonucu deprem davranışındaki değişimler gerçek bir köprü örneği üzerinde incelenmiş ve iç kuvvetlerde önemli azalmaların olduğu gözlenmiştir. Türkiye’deki köprülerin deprem parametreleri Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik’ten alınarak sistem tasarımı AASHTO’ya göre yapılmasında bir sakınca görülmemiştir.
In this study, the principles of seismic design of bridges are disclosed taking seismic inputs from 2007 Turkish Earthquake Code and AASHTO design provisions together. Earthquake resistant design principles of bridges according to AASHTO are given. Changes of the sesmic design criteria and seismic load definition are summerized. Selection and method of seismic analysis of bridges are reviewed. Common types of superstructures and substructures are demonstrated. Some bridge examples which are built in Turkey are given to show the changes over the past 15 years. Effects of elastomeric bearings are investigated on seismic behaviour changes of a specific bridge. There is significant decrease in internal forces of bridge elemenets when the effect of elastomeric bearings is taken into account. Bridges in Turkey can be designed with seismic inputs from 2007 Turkish Earthquake Code and design requirements according to AASHTO.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/6449
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7444.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.