Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4772
Title: Plakların Termal Burkulması
Other Titles: Termal Buckling Of Plates
Authors: Doğan, Vedat Ziya
Hacıoğlu, Erhan
Uçak Mühendisliği
Aircraft Engineering
Keywords: Termal burkulma
Sonlu elemanlar
İzotropik plaklar
Kompozit plaklar
Thermal buckling
Finite element
Isotropic plates
Composite plates
Issue Date: 5-Mar-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, düzlemiçi yerdeğiştirmeleri engellenmiş izotropik ve anizotropik plakların, üniform sıcaklık değişimi ile kritik burkulma sıcaklıkları hesaplanmıştır. Analizlerde malzeme özelliklerinin sıcaklıkla değişmediği kabulü yapılmıştır. Sayısal çözümlerin elde edilmesinde ANSYS 10.0 sonlu elemanlar paket programı kullanılmıştır. Bu sonuçlar analitik olarak elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmış ve analitik sonuçlarla uyum sağladığı görülmüştür. Altı bölümden oluşan bu çalışmada konu ile ilgili olarak kompozit malzemeler, tabakalı kompozit plaklar, izotropik plaklar, sonlu elemanlar metodu, plaklarda termal burkulma ve nümerik sonuçlar hakkında bilgiler verilmiştir. Hesaplamalarda plak boyutları, sınır şartları, plak kalınlığı, fiber oryantasyon açısı, tabaka sayısı, tabakaların yerleşim biçimi, malzeme türü gibi parametreler ele alınarak bu parametrelerin kritik burkulma sıcaklıkları üzerinde etkisi incelenmiştir. Bulunan değerler tablolar halinde verilmiştir. Bu değerlerden grafikler oluşturulmuş ve gerekli değerlendirmeler yapılarak sonuçlar elde edilmiştir.
In this study, the critical buckling temperatures of uniformly heated isotropic and anisotropic plates with immovable ends are investigated. Material properties are assumed to be constant with the change of temperature. The numerical results are obtained by using ANSYS 10.0 program. Then those results are compared with the analytical solutions. It was found that the results are very close to each other. Composite materials, laminated composite plates, isotropic plates, finite element method, thermal buckling of plates and numerical results are given in six chapters. Plate dimensions, plate thickness, boundary conditions, fiber orientation angles, number of layers, stacking sequence of layers and material types are taken as parameters to investigate the critical buckling temperatures of the plates. The findings are shown in tables and graphics.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/4772
Appears in Collections:Uçak ve Uzay Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9082.pdf877.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.