Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/447
Title: Sun’ın Java Idl Derleyicisinin, Statik Çağrı Arayüzü Kullanılarak Hizalama/geri Hizalama Başarımının İncelenmesi
Other Titles: Marshalling/demarshalling Performance Analysis Of Sun’s Java Idl By Using Static Invocation Interface
Authors: Örencik, Bülent
Ayar, Tacettin
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: Dağıtılmış Nesneler
Aracı Birim
CORBA
Ölçütleme
Distributed Objects
Middleware
CORBA
Benchmarkin
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada dağıtılmış sistemler ve bu sistemlerin kullanıcılarının işlerini kolaylaştırmak için yazılmış olan aracı birim denilen yazılımlar tanımlanmıştır. Bu aracı birimlerden biri, belirtmeleri Nesne Yönetim Grubu (OMG) tarafından yayınlanan Genel Nesne İstek Aracısı Mimarisi (CORBA)’dır. CORBA’nın yapısı incelenmiştir, kullanıcıların işlerini kolaylaştırmak için sunduğu hizmetler görülmüş ve CORBA’ya has bazı yapılar tanımlanmıştır. SUN’ın Java IDL Derleyicisi CORBA’nın en yaygın Java gerçeklemelerinden biridir. Java 2 SDK ile birlikte gelmektedir ve bedavadır. Bu ürünün hizalama/geri hizalama başarımını inceledik. Elde ettiğimiz sonuçlar, kuramsal çıkarımlarla tutarlılık göstermektedir.
In this study, distributed systems and the software, called a middleware, written to ease the work of users of these systems is described. One of these middlewares is Common Object Request Broker Architecture (CORBA), whose specifications are published by Object Management Group (OMG). The structure of CORBA is analysed, services it offers to ease the job of its users are seen and some constructs which are special to CORBA are described. SUN’s Java IDL Compiler is one of the most common Java implementations of CORBA. It comes with Java 2 SDK and freely available. We analyzed the marshalling/demarshalling performance of this product. The results we obtained seems consistent with the theoretical conclusions.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/447
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2042.pdf1.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.