Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/446
Title: Gezgin Veri İletişiminde Hizmet Sunucuları İçin Geçit Tasarımı
Other Titles: Gateway Design For Service Suppliers In Mobile Communication Networks
Authors: Harmancı, Emre
Aksoy, Emine
Bilgisayar Mühendisliği
Computer Engineering
Keywords: GSM
gezgin haberleşme
Serbestçe Tanımlanabilen Ek Hizmet (USSD)
GSM
mobile communication
USSD-Unstructured Supplementary Service Data
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez çalışmasının amacı gezgin haberleşme şebekelerindeki gezgin kullanıcılar ile onlara hizmet sağlayan uygulamalar arasında geçit görevi gören bir birim tasarlamaktır. Geçit, hücresel haberleşme şebekelerinde kullanılan GSM standardına uygundur ve Serbestçe Tanımlanabilen Ek Hizmet protokolünün hizmet sunumu amacı ile kullanılmasına olanak sağlar. Geçidin gezgin kullanıcılarla haberleşmek için kullandığı alt yapı SS7 (Signalling System7 – İşaretleşme Sistemi7) dir. SS7 ağında kullanılan SS7 protokolünün Uygulama katmanını oluşturan MAP (Mobile Application Part – Gezgin Uygulama Bölümü) ve onun özellikle USSD (Unstructured Supplementary Service Data – Serbestçe Tanımlanabilen Ek Hizmet Sunumu) bölümü geçidin kullanım alanını oluşturur. Diğer taraftan tasarlanan geçidin Hizmet Sunucu Uygulamalarla haberleşmek için kullandığı protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokolünün üzerinde tanımlı olan SMPP (Short Message Peer to Peer – Birimden Birime Kısa Mesaj Aktarımı) protokolüdür. SMPP protokolü, gezgin şebeke kullanıcılarına kısa mesaj aktarımına olanak sağlayan birimler ile hizmet sunucu birimler arasında mesaj alış verişine olanak sağlayan açık bir endüstri standardıdır. Geçidin kullanım şeklini gösterebilmek amacı ile Sinema Bilgileri Alma ve Rezervasyon hizmetini sunan bir örnek uygulama da geliştirilmiştir.
The main purpose of this thesis is to design a gateway between mobile communication networks and service provider applications. The gateway is compliant with GSM cellular communication network standard and allows the usage of Unstructured Service Data Protocol (USSD). The gateway uses Signalling System 7 infrastructure to communicate with mobile subscribers. Especially MAP (Mobile Application Part) that forms Application layer in SS7 protocol and USSD that is one of the user specific services provided by MAP are the main topics that gateway is interested with. Furthermore designed gateway uses SMPP (Short Message Peer to Peer) protocol defined over TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) to communicate with service provider applications. The SMPP protocol is an open, industry standard protocol designed to provide a flexible data communication interface for transfer of short message data between short message transfer entities (like USSD gateway) and service provide applications. In order to show the usage of the gateway more properly a Movie Information and Reservation sample application is designed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/446
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1989.pdf900.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.