Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4399
Title: Çok Zamanlı Uydu Görüntü Verileriyle Kentsel Gelişim Analizi: Bursa Osmangazi Belediyesi
Other Titles: The Urban Development Analysis With Multi-temporal Satellite Images: Bursa, Osmangazi Municipality
Authors: Erbek, Filiz Sunar
Aksoy, Hasan Tolga
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Geodesy and Photogrammetry Engineering
Keywords: Uzaktan Algılama
Kentsel Gelişme
Arazi Kullanımı
Remote Sensing, Urban Development, Land Use
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada üç farklı tarihte alınan uydu görüntü verileriyle, dijital görüntü işleme teknikleri kullanılarak Bursa Osmangazi ilçesindeki kentsel gelişim incelenmiştir. Çalışma kapsamında, uzaktan algılama sistemlerinde temel nicelik olan elektromanyetik enerji, elektromanyetik spektrum, atmosferik etkiler ve cisimlerin spektral özellikleri ile ilgili bilgiler verilmiş, uydu sistemleri, LANDSAT, SPOT ve IKONOS uyduları bunların taşıdıkları algılama sistemleri ve yüksek çözünürlüklü yeni uydu sistemleri ele alınmış, dijital görüntü işleme yöntemleri, görüntü zenginleştirme ve sınıflandırma konuları anlatılmış, kentsel arazi kullanımı/örtüsü analizinde uydu verilerinin kullanımı, arazi kullanımı/örtüsü sınıflandırması hakkında bilgiler verilmiştir. Uygulama bölümünde ise 1972,1986 ve 1996 yıllarına ait LANDSAT uydu görüntü verilerine sırasıyla filtreleme ve sınıflandırma, geometrik düzeltme işlemleri uygulanarak, doğruluk analizleri irdelenmiş ve sınıfların alansal değerleri hesaplanmış, değişim analizi yapılarak verilen tarihler arasında Bursa Osmangazi ilçesinin kentsel gelişme miktarı hesaplanmıştır.
The city of Bursa whose population has risen because of the immigration specially after 1980, is now facing the problem of unplanned urban development. In this study, the urban development of Bursa, Osmangazi is investigated by using digital image process techniques and the LANDSAT images that are taken from three different dates. In the first chapters, the purpose of the study was explained after an brief introduction to remote sensing, the basic issues like electromagnetic energy, electromagnetic spectrum, atmospherical effects and the spectral features of the earth objects were explained briefly, LANDSAT, SPOT and IKONOS satellite systems and also new high resolution satellite systems were introduced, digital image processing methods, image enhancement and classification were explained and the use of satellite data in urban and land use/land cover analysis and land use/land cover classification systems were explained. In the application chapter the study area is defined geographically, the spatial filtering and classification methods were applied to the LANDSAT images that are taken in the years 1972, 1986 and 1996. The classified images were than transformed to UTM coordinate system by geometrical rectification. After all the accuracy assessments of the classifications were investigated the areal extents were calculated. Finally the change detection analysis was performed and the urban development of Bursa, Osmangazi was evaluated between the given dates.
URI: http://hdl.handle.net/11527/4399
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
724.pdf7.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.