Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4397
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTanyeli, Gülsüntr_TR
dc.contributor.authorDüzalan, Nurçetr_TR
dc.date2010tr_TR
dc.date.accessioned2010-12-13tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-09T08:26:21Z-
dc.date.available2015-06-09T08:26:21Z-
dc.date.issued2011-02-16tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/4397-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010en_US
dc.description.abstractBu çalışmada İstanbul’un Eminönü İlçesi’nin Sirkeci’yi Sarayburnu semtine bağlayan HocapaĢa Mahallesi’ nde yer alan M.S.B. Tedarik Bölge Başkanlığı yapılarından karargah binasının günümüzdeki durumunun belgelenmesi, tarihsel gelişim sürecinin araştırılması, yapının korunup gelecek nesillere aktarılabilmesi için gerekli müdahalelerin ve yeniden kullanımına yönelik önerilerin yapılması amaçlanmıştır. Sur-u Sultani’ nin Haliç ile birleştiği noktada konumlanan yapı 19. yy’ ın başında kışla olarak inşa edilmiştir. 1865 yılına kadar 1 nci Kolordunun elbise ve mühimmat deposu olarak kullanılmıştır. 1865 kolera salgınından dolayı mevcut tıbbiyenin taşınması gerektiğinde Demirkapı’ daki bu kışlaya yerleşilmiş ve bina Mekteb-i Harbiye-i Tıbbiye-i Şahâneleri (As. Tıbbiye Mektebi) olarak 1903 yılına kadar hizmet vermiştir. İşgal dönemlerinde Fransız kıĢlasına dönüĢen yapı, 1956 tarihinde İstanbul Levazım Amirliği olarak işlevlenmiştir. 1984 yılından itibaren Lv. Amirliği yerine İstanbul Ted. Blg. Bşk.’lığı adını almıştır. Çalışma kapsamında yapının bulunduğu Eminönü ölçesi ve Sarayburnu semtinin coğrafi konumları, tarihsel ve sosyal gelişmeleri incelenmiştir. İstanbul’da yer alan diğer askeri yapılar kapsamında tarihi kışla yapıları ve kullanım olanakları da tez kapsamında araştırılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe aims of this project are; to document the existing condition of the command center building of M.S.B. Tedarik Bölge Başkanlığı located on Hocapaşa neigbourhood of Eminönü district which connects Sirkeci to Sarayburnu, to investigate the historical development process, of the building, to contribute the conservation of the building and its heritage for the future generations by suggesting necessary actions and new function proposals. The building located on the intersection of Sur-u Sultani and Haliç was builded as barracks in the beginning of 19th C. Until 1865, it was used as a depot for uniforms and ammunitions of 1st army corps. Because of a need of moving the medical school at the time of cholera epidemic in 1865, the medical school moved in to these barracks in Demirkapı. And the building named as Mekteb-i Harbiye-i Tıbbiye-i Şahâneleri and served as military medical school until 1903. During the French occupation period, the buildinsg became a French barracks. In 1956, the buildings started to be used as İstanbul quartermaster corps headquarters and called as ‘İstanbul Levazım Amirliği’. In1984, the building started to be called as ‘İstanbul Ted. Blg.Bşk.’ In the scope of this project, Eminönü and Sarayburnu neighborhoods’ geographical, historical and sociological developments analyzed and other military buildings and historical barracks in İstanbul and their functions are also discussed.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectDemirkapıtr_TR
dc.subjectSur-u Sultanitr_TR
dc.subjectKışlatr_TR
dc.subjectTıbbiyetr_TR
dc.subject19.yytr_TR
dc.subjectKorumatr_TR
dc.subjectDemirkapıen_US
dc.subjectSur-u Sultanien_US
dc.subjectBarracksen_US
dc.subjectMedical Schoolen_US
dc.subject19th C.en_US
dc.subjectConservationen_US
dc.titleDemirkapı Kışlası’nın Tarihsel Gelişimi, M.s.b. İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı Olarak Kullanımı Ve Koruma Sorunlarıtr_TR
dc.title.alternativeThe Historical Evolution Of The Demirkapi Barrack, Its Adaptive Re-use As M.S.B. Istanbul Tedarik Bolge Baskanligi Building And The Conservation Problemsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentRestorasyontr_TR
dc.contributor.departmentRestorationen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Restorasyon Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11187.pdf14.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.