Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4265
Title: Biyodizelin Bir Gemi Dizel Motorunun Performansına Olan Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Other Titles: An Experimental Study On The Performance Of A Marine Diesel Engine Using Blends Of Diesel Fuel With Biodiesel
Authors: Ergin, Selma
Dobrucalı, Erinç
Gemi İnşaatı Mühendisliği
Naval Architecture
Keywords: Biyodizel
Motor Performansı
Motor Titreşimi
Motor İşletme Maliyeti
Biodiesel
Engine Performance
Engine Vibration
Engine Operating Costs
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Biyodizel dizel motorlarda değişikliğe gerek kalmadan kullanılabilecek en önemli alternatif ve yenilenebilir yakıtlardan birisidir. Bu deneysel çalışmada, dört zamanlı, hava soğutmalı, direkt püskürtmeli, 3000 d/d sabit devirde çalışan dizel motor kullanılmıştır. Deneyler, Euro dizel ve biyodizelin değişik karışımları ve motorun yüksüz, %20, %50, %80 ve %100 yüklü durumları için yapılmıştır. Biyodizel ve Euro dizel yakıt karışımlarının (B10, B20, B50, B75, B100), değişik yüklerde dizel motor performansına, titreşim ve gürültü karakteristiklerine ve ayrıca motor işletme maliyetine olan etkileri incelenmiştir. Sabit devirde ve farklı yüklerde çalışan dizel motorda Euro dizel ve biyodizel yakıt karışımları kullanılarak güç, özgül yakıt tüketimi, ısıl verim, egzoz gaz sıcaklığı, motor titreşimi ve gürültü seviyeleri ölçülmüş ve elde edilen değerler karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, bu çalışma % 20’ye kadar olan biyodizel karışımlarının yakıt tüketimi ve ısıl verim gibi performans parametreleri açısından, motorda herhangi bir değişikliğe gerek duyulmadan kullanılabileceğini göstermektedir. Ayrıca biyodizel yakıtlara sağlanması beklenen vergi indirimi gerçekleşirse motor işletme maliyetleri düşecek ve bu Türkiye ekonomisine katkı sağlayacaktır.
Biodiesel is one of the most important renewable, alternative fuels that has no need any modification in diesel engines. In this experimental study, a single cylinder, four stroke, naturally aspirated, direct injection diesel engine at 3000 rpm constant speed was used. Different Euro diesel and biodiesel fuel blends were used for different loads of diesel engine (Idle, % 20, % 50, % 80, % 100 loads). The effects of Euro diesel and biodiesel blends (B10, B20, B50, B75, B100) on the engine performance, and engine vibration and noise characteristics were investigated and furthermore, the effects of Euro diesel and biodiesel blends on the engine operating costs were studied. The engine power, specific fuel consumption, thermal efficiency, exhaust gas temperature, engine vibration and noise were measured by using Euro diesel and biodiesel blends for a diesel engine with constant speed at different loads. As a result, this study shows that the biodiesel blends up to % 20 of biodiesel can be used without any changes on the available diesel engines by considering the engine performance parameters such as fuel consumption, thermal efficiency and etc. Furthermore, if an expected tax reduction on the biodiesel fuels occurs, the engine operating costs will be reduced by using biodiesel fuels, and also this will help to the Turkey’s economy.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/4265
Appears in Collections:Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7122.pdf527.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.