Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4260
Title: Gemi İnşaatı Proje Yönetiminde Pmı Metodolojisi Kullanımı
Other Titles: Pmi Methodology Utilization In Shipbuilding Project Management
Authors: Helvacıoğlu, Mustafa İnsel, İsmail Hakkı
Doğan, Ümran Bilen
434257
Gemi İnşaatı Mühendisliği
Naval Architecture
Keywords: Gemi İnşaatı
Proje Yönetimi
PMI
Shipbuilding
Project Management
PMI
Issue Date: 6-Jan-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, PMI (Proje Yönetim Enstitüsü) tarafından verilen proje yönetim standardının, gemi inşaatı projelerindeki kullanımı, uygulanabilirliği ve faydası araştırılmıştır. Literatürde kısmi çalışmalar olmasına rağmen, sistematik bir proje yönetim metodolojisinin Türkiye’deki gemi inşaatı projelerine uygulanması ile ilgili bir çalışmaya rastlanamamıştır. Bu nedenle, uluslararası tanınırlığı olan bir proje yönetim standardının, gemi inşaatı projelerinde kullanımına ilişkin genel bir bakış verilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma, gemi inşaatı süreçleri ve uygulamaları konusunda uzmanlaşmış kişilerle yapılan birebir görüşmelere dayanmaktadır. Görüşmeler sırasında, PMI proje yönetim süreçleri ile ilgili kısa bilgilendirmelere yer verilmiş ve her bir sürecin gemi inşaatı projelerindeki kullanımına, uygulanabilirliğine ve faydasına ilişkin olarak uzmanların görüşleri alınmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, PMI proje yönetim sürelerinin uygulanması, gemi inşaatı projelerinde fayda sağlayacaktır; ancak, tüm süreçlerin bir anda uygulanmaya başlanması, mevcut organizasyonların olgunluk seviyesi, eğitimli ve kalifiye personel eksikliği, kültürel sebepler ve değişken pazar şartları nedeniyle mümkün olamayacaktır.
In this study, the utilization, practicality and usefulness of PMI (Project Management Institute) project management methodology, in shipbuilding project management is investigated. Although, some studies exist in the published literature related to managing specific processes or process groups of a shipbuilding project; a systematic project management methodology for shipbuilding in Turkey is not found. Therefore, in this study, it is aimed to give a brief overview on utilization of an internationally known project management standard in shipbuilding. The method of this study is based on interviews with shipbuilding experts. The project management standards are not well known or applied in Turkish shipbuilding industry. Therefore, the interviews cover a brief presentation of PMI project management standard and discussion over the utilization, practicality and usefulness of each process for shipbuilding projects in Turkey. Expert view is also investigated for the necessity of additional processes, process groups or knowledge areas other than the ones mentioned in PMI. In addition, the general comments from the experts are gathered related with the usual practices in Turkish shipbuilding projects. According to the study, most of the processed defined in PMI project management standard (PMBOK) were found to be useful if utilized. However, it would not be practical to start applying all processes at the same because of the maturity level of the organizations, availability of skilled and educated personnel, cultural reasons and changing market conditions.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/4260
Appears in Collections:Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12748.pdf3.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.