Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4248
Title: Bir Destek Gemisinin Dalgalar Arasındaki Hidroelastik Davranışları
Other Titles: Hydroelastic Response Behaviour Of A Supply Vessel In Waves
Authors: Ergin, Ahmet
Can, Burak
403583
Gemi İnşaatı Mühendisliği
Naval Architecture
Keywords: Hidroelastisite
Akışkan Yapı Etkileşimi
Sonlu Elemanlar metodu
Hydroelasticity
Fluid Structure Interaction
Finite Element Method
Issue Date: 27-Jun-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bir gemi veya açık deniz yapısının tasarım sürecinde, bir gemi inşaa mühendisi maliyet, güvenlik, güvenilirlik, performans ve daha birçok kriteri göz önünde bulundurur. Bu yüzden; güvenli sahada kalmak adına geçmişten beri kullanılan ve yari ampirik temelleri olan kurallar baz alınarak tasarımlar yapılmaktadır. Dolayısıyla, üretilen gemiler veya açık deniz yapıları ya gerektiğinden fazla ağır üretilir ve seyredeceği deniz şartlarında gerekli performansı veremeyebilir. Bu yüzden, deniz yapıları ve gemiler üzerinde yapısal anlamda daha detaylı ve gerçekçi incelemeler yapılması gerekmektedir. Bir tekne yapısı tasarım aşamasında statik veya sanki statik analizlerden gelen sonuçlar ile boyutlandırılır. Ancak, gerçek fiziksel ortamda gemi şartları deniz ve rüzgar tarafından belirlenen dinamik bir ortam için tasarlanmalıdır. Hidroelastisite, teorik olarak bir sıvı içinde haraket eden elastik bir yapının dinamik davranışlarını incelenmesidir. Bu teori bir gemi veya açık deniz yapısı için uygulandığında; yapı üzerindeki gerilmeler, elastik ve rijit yer değiştirmeler deniz durumundan kaynaklanan dış yükler altında belirlenebilir. Bu çalışmada, bir destek gemisinin düzenli dalgalar arasındaki hidroelastik davranışları sonlu elemanlar metodu ve panel metodu birlikte kullanılarak incelenmiştir. Ayrıca, akışkan-yapı etkileşimi etkileri olan, genelleştirilmiş ek su kütlesi ve hidrodinamik sönüm katsayıları da frekansa bağlı olarak hesaplanmıştır.
When designing a ship or an offshore structure, the naval architect has to meet requirements of initial cost, safety, reliability, performance and so on. For this reason, tends to rely heavily on semi-empirical rules based on past experience; the result is that designs evolve only slowly from one type of vessel to another. So as the years passed; a more detailed and realistic investigations of ships are required. The hull of a ship is usually based on considerations of static and quasi-static analyses, whereas in reality the structure will operate in conditions determined by the wind and the seaway. Traditionally, the behaviour of a moving floating structure in water has been divided somewhat artificially, into distinct subjects, each with its own basic assumptions. Hydroelasticity is the study of the behaviour of a flexible body moving through a liquid. When applied to a flexible ship hull or offshore structure, it may be used to determine stresses, motions and distortions under the actions of external fluid loadings arising from the seaway. In this study, the hydroelastic behaviour of a supply vessel under regular waves was investigated with using finite element method and panel method together. Also, the fluid-structure interaction effects are calculated in terms of the generalized added mass and hydrodynamic damping coefficients in the frequency domain.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/4248
Appears in Collections:Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11640.pdf6.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.