Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4232
Title: Gemi Sevk Sistemlerinin Burulmalı Titreşim Analizi
Other Titles: Torsional Vibration Analysis Of Marine Propulsion
Authors: Ergin, Ahmet
Çınaroğlu, İbrahim
Gemi İnşaatı Mühendisliği
Naval Architecture
Keywords: Burulmalı Titreşim
Gemi Sevk Sistemleri
Holzer Metodu
Dinamik Model
Torsional Vibration
Marine Propulsion Systems
Holzer Method
Dynamic Model
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada bir gemi dizel makinesi ve bu makinenin tahrik ettiği bir pervane ile, ara şaft bağlantı elemanlarından oluşan sevk sistemlerinin burulmalı titreşim davranışı, Holzer metodu ile bilgisayar ortamında incelenmiştir.Sevk sistemi incelenirken oldukça karışık bir yapıda olan parçalar, dinamik model olarak adlandırılan daha basit bir sisteme indirgenmiştir. Bu model sistemi oluşturan elemanların, eş kütlesel polar atalet momentlerinin, aralarında yer alan şaft parçalarının eş rijitlik katsayıları ile birbirlerine bağlanması sonucu elde edilmektedir.Holzer metodu, üç kütleden daha fazla kütleye sahip sistemlerde çabuk,kolay ve doğru sonuçlar elde edilmesini sağlar. Holzer metodu tablolama yolu ile çalıştığından, her aşamada sistemin her parçası üzerine etki eden değerler görülebilir.İncelenmek üzere seçilen sistem, daha önce bir firma tarafından incelenmiştir. Bu sayede hazırlanan program ile elde edilen sonuçların doğruluğunun kontrol edilmesi mümkün olmuştur.Holzer metodu bilgisayar ortamına aktarılırken, Fortran programlama dili kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar tablolar halinde listelenmiş, ayrıca grafikler ile de karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar bulunan sonuçların yabancı firmanın bulduğu değerlere çok yakın değerler olduğunu göstermiştir. Ancak hazırlanmış olan program, bu çalışmada incelenen sistemden daha farklı elemanlara sahip olan sitemler için bir kaç ufak değişiklik gerektirmektedir.
Within this study the torsional vibration behaviour of a marine propulsion system, which is consist of a marine diesel engine, a propeller, shaft and conection elements, is investigated by Holzer Tabulation Method under computer conditions.During the investigation of propulsion system the complicated elements are reduced to simpler system called “dynamic model”. This model is built by the connection of inertia moments and stiffness coefficients of the elements which constitutes the system.Holzer Tabulation Method gives fast, easy and correct results for systems which have more than three mass. The main pecularity of the ability of Holzer Tabulation Method is following the values, which gained from each step of the tabulation.The system chosen for the investigation has been formerly investigated by a firm. Hence control of the results obtained by this computer program has been possible.Fortran computer programming language is used for preparing a program for Holzer Tabulation Method. The results are listed in folders and also graphically compared by the foreign firm’s results. Comparision showed that the results are similar. However it is nedded to make some changes on the program for investigating a system which is different from ours.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/4232
Appears in Collections:Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1946.pdf924.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.