Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/4227
Title: Gemi Seyir Verileri Kullanılarak Güç Marjinin Belirlenmesi
Other Titles: Analysing Power Margin By Using Ship Voyage Data
Authors: İnsel, Mustafa
Öksüz, Mehmet Yekta
Gemi İnşaatı Mühendisliği
Naval Architecture
Keywords: Havuzlama
Pürüzlülük
Güç Marjini
Drydock
Hull roughness
Power Margin
Issue Date: 17-Oct-2008
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada gemi dizayn marjinlerinin en önemli ikisi olan pürüzlülük ve deniz/ hava şartları incelenmiştir. Bu marjinlerin en önemli farklılıkları pürüzlülük marjinin havuzlamalar arasında gittikçe artan bir etki göstermesi, diğer yandan hava/ deniz marjininin ise yüksek frekanslı değişken olarak gözlemlenmesidir. Pürüzlülük ve deniz/hava şartlarını incelemek amacıyla, aynı tipteki beş kardeş gemiden oluşan gemi filosu kullanılmıştır. Bu filo üzerinde yapılan analizler sonucunda deniz şartlarının hıza olan etkisi grafiksel olarak ortaya konulmuştur. Analiz kısmında pürüzlülük etkisinin ve deniz hava etkisinin gemi hızında yarattığı değişim ortaya konularak çalışma tamamlanmıştır. Sonuç olarak, bu çalışma ile beş kardeş gemiden oluşan filo için hız değişimleri pürüzlülük ve deniz/ hava etkilerine göre tanımlanması sağlanmıştır.
In this study, the margins of ship design are analised. There are two main margins which are very affective on ship design roughness factor and wind/ wave factor. The main difference occurs between this two important factors in the time of the drydocks periods. Roughness factor shows a ascending trend while drydocking. On the other hand, wind/ wave factor acts as an high frequency variable. In this study, in order to monitoring the effects of roughness and wind/ wave factors on ship performance, five sister vessels are used. At the end of the analyse, environmental effects of the sea is defined in terms of speed of the ship. In addition, a speeed – sea conditions graph is constructed. Finally, at the end of the analyse part, the effects of the roughness and wind/ wave factors are defined as an orign of the change of the ship speed. In conclusion, the study is completed for five sister vessels to show the effects of the rougness and wind/ wave factors on ship performance.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/4227
Appears in Collections:Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8915.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.