Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3902
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMuğan, Atatr_TR
dc.contributor.authorYabansu, Yüksel Cantr_TR
dc.date2008tr_TR
dc.date.accessioned2008-12-04tr_TR
dc.date.accessioned2015-06-01T10:59:31Z-
dc.date.available2015-06-01T10:59:31Z-
dc.date.issued2009-01-08tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/3902-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008en_US
dc.description.abstractBu çalışmada motorlu taşıtlarda günümüzde aranan konfor ve yol tutuşunu mümkün olabildiğince aynı anda arttırmak için MR (Magnetoreolojik) damperli yarı aktif süspansiyonlar üzerinde kontrol uygulamaları yapılmıştır. Öncelikle şimdiye kadar kullanılan ve günümüzde kullanılmakta olan süspansiyon çeşitleri kısa olarak anlatılmıştır. İncelenen bu süspansiyon çeşitlerinin kısa olarak karşılaştırması yapılmış ve projede kullanılmış olan yarı aktif süspansiyon çeşidi ayrıntılı olarak incelenmiştir. Yarı aktif süspansiyonlarda kullanılan damper çeşitleri kısa olarak anlatılmış olup, en uygun olan MR (manyetoreolojik) damperin kullanılmasına karar verilmiştir. MR damperin kısaca yapısı ve çalışma prensibi anlatılmıştır. Önce kontrol uygulamalarının yapılacağı matematik modele karar verilmiş ve denklemleri çıkarılmıştır. Daha sonra hangi kontrol çeşitlerinin kullanılacağına karar verilmiş ve çıkarılan matematik modele göre algoritmalar hazırlanmıştır. Çalışmada anahtar kontrolü, Skyhook kontrolü, durum geri beslemeli kontrol ve LQR (Linear Quadratic Regulator) kontrolü kullanılmıştır. Klasik pasif süspansiyon sistemi ve MR damperli yarı aktif süspansiyon için SIMULINK diagramları hazırlanmıştır. Daha sonra belirlenmiş olan yoldan gelen bozucu sinyaller hazırlanmıştır. Uygulanan tüm kontrol tiplerinin yoldan gelen bozucu sinyal tiplerine göre verdiği cevaplar pasif sistemin verdiği cevaplar ile karşılaştırılmıştır. Titreşim geçirgenlik oranları her kontrolcünün en iyi değerine gore incelenmiştir. Aynı zamanda pasif sistemle yapılan karşılaştırmalar bu kontrolcülerin farklı değerleri için de yapılmış ve o kontrolcünün farklı parametreler için nasıl cevap verdikleri gözlenmiştir. En son olarak tüm kontrolcüler pasif sisteme göre verdikleri cevaplara bakılarak karşılaştırılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, control algorithms are applied to semi active suspension system with MR (magnetorheologic) dampers to improve both handling and comfort as much as it is possible. First of all, the suspension types are explained that have been today. A brief comparison is made between the suspension types that are explained and the semi active suspension system that is studied in this project is evaluated in details. The damper types that are generally put in semi active suspension are explained and the MR damper is decided to be used in this project. And the working principle and structure of MR dampers are presented briefly. First, the mathematical model that the control algorithms will be applied to is decided and the governing equations are derived. Then, the control types are decided and the algorithms according to the mathematical model are prepared. In this project, switch control, Skyhook control, State feedback control and LQR (Linear quadratic Regulator) control systems are used. Conventional passive suspension system and semi active suspension system with MR damper flow diagrams are drawn in SIMULINK module of MATLAB software. The disturbance that comes from the road is created in various forms. Following, responses of different control types for different disturbance types are compared with the responses of conventional passive system gives. Also, the comparisons with passive suspension system are made with different values of each specific controller to see the behavior of that controller for different parameters. Finally, all controllers are compared on the same ground by using the responses of conventional passive suspension system.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectYarı Aktiftr_TR
dc.subjectSüspansiyontr_TR
dc.subjectKontroltr_TR
dc.subjectDampertr_TR
dc.subjectSemi activeen_US
dc.subjectSuspensionen_US
dc.subjectControlen_US
dc.subjectDamperen_US
dc.titleMagnetoreolojik Damperli Yarı Aktif Süspansiyon Kontrolütr_TR
dc.title.alternativeSemi Active Suspension Control With Magnetorheological Dampersen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentOtomotivtr_TR
dc.contributor.departmentAutomotiveen_US
dc.description.degreeYüksek Lisansen_US
dc.description.degreeM.Sc.tr_TR
Appears in Collections:Otomotiv Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9012.pdf5.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.