Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3864
Title: Camsız Kapı Tasarımında Elastık Burkulmanın Ve Dalma Direncinin Tasarım Üzerindeki Etkileri
Other Titles: Effects Of Elastic Buckling And Dent Resistance On Designing An Unglazed Closure System
Authors: Ereke, Murat
İneler, Ergenç
Otomotiv
Automotive
Keywords: Elastik burkulma
dalma direnci
panel tasarımı
Elastic buckling
oil canning
dent resistance
panel design
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, camsız kapı sistemi ürün geliştirme aşamaları ile geliştirme sonrası mühendislik onay ve tasarım optimizasyon çalışmaları ele alınmıştır. Ürün geliştirme süreci içerisinde yalnızca tasarım aşamaları ve yöntemleri değil müşterinin beklentileri de araştrılmıştır. Tasarım aşamasında, tasarım alternatifleri ve yöntemleri ile mühendislik onay çalışmaları anlatılmıştır. Mühendislik onay çalışmaları sırasında panel eğilmezliği, elastik burkulma ve panel yüzeylerinde dalma direnci teorileri araştırılmış farklı iç panel tasarım alternatifleri için kapı sistemi elastik burkulma analizleri bilgisayar ortamıında gerçekleştirilmiştir. Analizler sonrasında yapılan optimizasyon ile tasarım alternatiflerden biri seçilerek gerçek hayat testleri, bu seçilen tip tasarım üzerinde yapılıp ve elde edilen test sonuçları bilgisayar analiz sonuçları ile karşılaştırılarak analiz yönteminin doğruluğu araştırılmıştır.
In this study product development steps of a closure systems and its verification methods have been discussed. Not only the steps of the design also for full customer satisfaction all customer requirements have been researched. Design alternatives and verification methods have been studied in detail. Elastic buckling oil canning) and dent resistance theories have been observed and elastic buckling computer analyses have been done for each design alternative. After analyses’ evaluations a decision has been made for one of the alternatives. Real life tests has been performed on the selected design afterwards analyses and real life test results comparison have been made to see how analyses correlate with the real life test results.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/3864
Appears in Collections:Otomotiv Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1552.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.