Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3836
Title: Silindir Deaktivasyonunun İçten Yanmalı Motorlarda Yağ Tüketimine Etkileri
Other Titles: The Effects Of Cylinder Deactivation On Engine Lube Oil Consumption
Authors: Akalın, Özgen
Altın, Celal Gürsen
10003309
Otomotiv
Automotive
Keywords: Silindir Deaktivasyonu
Çevrim Atlama Yöntemi
Değişken Strok Hacmi Yöntemi
Yağ Tüketimi
Yağ Tüketimi Mekanizmaları.
Cylinder Deactivation
Skip Cycle Method
Variable Stroke Volume Method
Oil Consumption
Oil Consumption Mechanisms.
Issue Date: 13-Sep-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, bilgisayar destekli analiz yöntemleri kullanılarak içten yanmalı motor teknolojisinin günümüz eğilimi olan silindir deaktivasyonu stratejilerinin yağ tüketimine etkileri araştırılmıştır. Araştırma sırasında termodinamik data üretimi için 1.6L 4 silindirli 4 zamanlı atmosferik emişli benzinli bir motor modeli kullanılırken, yağ tüketimi hesaplamaları 0.4L hacimli tek silindirli model üzerinden yapılmıştır. Yağ tüketimi üç farklı senaryo üzerinden hesaplanarak tüketim kıyaslamaları yapılmıştır. Bu senaryolar, motorun normal çalışma durumu, motorun çevrim atlama yöntemi ile deaktive edilmesi ve son olarak da yağ tüketimini simüle eden silindirin tamamen kapatılması şeklindedir. Yağ tüketimi hesaplamaları da temel olarak üç farklı mekanizma üzerinden yürütülmüştür. Bu mekanizmalar, yağın silindir duvarından buharlaşarak yanma odasına girmesi, piston ve silindir ara yüzündeki yağın ters gaz akışıyla silindir içerisine taşınması, birinci sekman ve piston üst yüzeyi tarafından sıyrılmış yağın atalet kuvvetleriyle yanma odası içine atılması şeklindedir. Sonuçta da tüketilen toplam yağ miktarının, normal çalışma durumuna göre, silindirin tamamen kapatıldığı durumda yaklaşık üçe, çevrim atlamalı yöntemde ise yaklaşık ikiye katlandığı görülmüştür.
In this study, the effects of cylinder deactivation strategies, which are the contemporary topics among automotive industry, on engine oil consumption are investigated. During the study, 1.6L inline 4 cylinder 4 stroke atmospheric gasoline engine model is used to derive the thermodynamic data. Then 0.4L single cylinder model is constructed to calculate oil consumption rates and quantities for different scenarios. Mainly three different scenarios such as normal operating mode, skip cycle cylinder deactivation and fully shut down cylinder mode are studied. Oil consumption is mainly investigated through three different mechanisms such as oil evaporation from cylinder wall, oil transportation into combustion chamber by reverse blow by gas flow and oil transportation into combustion chamber by scraping and throw off. Consequently, compared to the normal operating mode, in fully shut down mode oil consumption increases up to nearly three times and in skip cycle working mode it increases to nearly two times.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/3836
Appears in Collections:Otomotiv Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13598.pdf18.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.