Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3745
Title: Farklı Yöntemlerle Yapılan Petrol Ve Gaz Rezerv Tahminlerindeki Belirsizliklerin Değerlendirilmesi
Other Titles: Assessment Of Uncertainties In Oil And Gas Reserves Estimation By Various Evaluation Methods
Authors: Onur, Mustafa
Tuğan, Murat Fatih
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Petroleum and Natural Gas Engineering
Keywords: Rezerv Hesapları
Kuyu Testleri
Belirsizlik
Reserves Estimation
Well Test
Uncertainty
Issue Date: 9-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Petrol şirketlerinin ana hedefi petrol ve/veya gaz üreterek gelirlerini artırmaktır. Petrol/gaz üretimi için anahtar parametre ise lisans alımları, kuyu sondajları ve üretim tesisi inşaası gibi yatırımlardır. Şirketler belirli bir sahaya yatırımlarını, o sahadan elde edecekleri toplam üretime bakarak planlarlar. Bu çalışmada, rezervlerin hidrokarbon potansiyellerinin nasıl daha isabetli hesaplanabileceği ve kaçınılmaz olan belirsizliklerin nasıl sayısallaştırılabileceği ayrıntılı olarak incelenmektedir. Bu çalışmada, öncelikle çeşitli rezerv hesaplama yöntemleri, avantaj ve dezavantajlarıyla birlikte sunulmuştur. Bununla birlikte, bu yöntemleri farklı rezerv tiplerinin özelliklerine göre seçimi tartışılmıştır. En uygun yöntemleri seçiminin ardından, belirsizliklerin nerelerden kaynaklandığı ve bu belirsizliklerin sayısallaştırılması için yöntemler sunulmuştur. Son olarak, aritmetik toplamın, rezervlerin toplanmasında kullanılmasından ortaya çıkan hatalardan bahsedilmiş ve bu problemin çözümü olarak analitik belirsizlik yayılma yöntemi ile olasılıklı toplam yöntemi önerilmiştir.
The main target of all oil companies is to increase their income by producing oil and/or gas. The key parameter to produce oil and/or gas is the investments, such as purchasing licences, drilling wells and constructing production facilities. Companies program their investments to a particular field by analyzing the ultimate recovery from that field. In this work, mainly estimating the hydrocarbon potential of reserves more accurately and quantifying the uncertainties arise inevitably during these estimations are discussed detailly. In this work, firstly several reserves estimation methodologies are presented with their advantages and drawbacks. Moreover, the selection criteria of methods to particular specifications of the field in concern is discussed. After selecting the most suitable method, where the uncertainties arise during the estimation processes and the methods to quantify these uncertainties are presented. Lastly, the errors arise while arithmetic sum is used for addition of reserves are mentioned and as a solution to this problem, probabilistic sum using analytic uncertainty propagation method, is offered.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/3745
Appears in Collections:Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10772.pdf4.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.