Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3696
Title: Peyzaj Mimarisi Uygulamalarında Güneş Enerjisinin Kullanımının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma Ve Yalova- Termal Yolu Örneği
Other Titles: A Brief Research About The Usage Of The Solar Power İn The Landscape Architecture: Yalova- Termal Road
Authors: Tezer, Azime
Özek, Elif
Peyzaj Mimarlığı
Lanscape Architecture
Keywords: Enerji
Yenilenebilir enerji kaynakları
Alternatif enerji
Güneş enerjisi
Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli
Güneş enerjisi kullanımı
PV sistemler
sürdürülebilir çevre
Ekolojik tasarım
Energy
Renewable Energy Resource
Solar Power
Potantial of Solar Power in Turkey
Usage of Solar Power
PV Systems
Sustainability
Sustainable Environment
Ecologic design
Issue Date: 25-Dec-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, yenilenebilir enerjilerin dünya üzerindeki önemi vurgulanmış ve güneş enerjisinden elektrik üretimi ile ilgili bilgilendirici özet bilgiler verilmiştir. Güneş kaynaklı enerji üretim sistemleri, Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli, bu potansiyeli kullanma derecesi ve yöntemleri araştırılmıştır. Güneş enerjisinin kullanılmasındaki amaç, alışılagelen fosil yakıtların ölçülü ve tutumlu kullanımına yardımcı olmaktır. Peyzaj mimarisi uygulamalarında güneş enerjili aydınlatma sistemlerinin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi, enerji sağlamada nasıl rol aldıklarının anlaşılması ve ne şekilde hangi teknikle tasarıma katılabileceklerinin bilinmesiyle enerjide tasarruf ve yenilenebilme anlayışı çerçevesinde kullanılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda seçilen örnek alanda Yalova- Termal Yolu üzerinde bulunan ve Tarihi Koruma altında bulunan çınar ağaçlarının aydınlatılmasında güneş elektriğinin kullanılabilirliği araştırılmış ve kullanılabilecek yöntemler de incelenerek temiz enerji sağlayan tasarımlar için önerilerde bulunulmuştur.
In this study, the importance of renewable energies in the world is underlined; introduction information is given about solar power. Also, the potential of solar power in Turkey, energy production systems of solar power, the rate of usage and methods have been researched. The aim of the usage of solar power, protect and consumption of primarily energy resource like fuel oils. The purpose of this research is to determine the applicability of solar based lighting design in landscape architecture applications. The assessment of the energy and what form of technical knowledge involved in the design for the usage of the renewable energy can be evaluated. In this context, the availability and usability of the solar based electrical energy for the sycamore trees that located on the selected sample field on the Historical Preservation Area and Yalova Termal Road are examined.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/3696
Appears in Collections:Peyzaj Mimarlığı Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10024.pdf3.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.