Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3502
Title: Etkinliğini Yitirmiş Kentsel Mekanların Kent Yaşamına Katılması
Other Titles: Regaining The Urban Places That Have Lost Their Effectiveness
Authors: Kahvecioğlu, Hüseyin
Akaslan, Pınar
Mimari Tasarım
Architectural Design
Keywords: Kent
Kentsel Mekan
Kentsel Devinim
Kentsel Mekanın Deneyimlenmesi
Etkinliğini Yitirmiş Kentsel Mekan
Kentsel Mekan Aktiviteleri
Geçicilik ve Kalıcılık
Gösteri Mekanı Olan Kent
City
Urban Place
Urban Transformation
Experience of Urban Place
The Urban Place that has Lost its Effectiveness
Urban Place Activities
Temporariness and Permanence
The City as a Performance Place
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, kentsel mekanın değişen yaşam koşullarıyla beraber nasıl bir değişime uğradığı, ve bazı kentsel mekanların, içindeki yaşantının kesintiye uğramasıyla kent içindeki etkinliğini kaybetmesi durumu örnekler üzerinden incelenmiştir. Bu kentsel mekanların taşıdığı potansiyel ortaya konmaya çalışılmış ve geçici fonksiyonlarla tekrar kent yaşamına katılmaları yönünde örnekler üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Kent, insanın hayatını sürdürmek için yapılandırdığı büyük bir boşluk ve insan aktiviteleri için etkileşimlerin yoğun olarak yaşandığı bir sahnedir. Eğer kentsel mekan bir boşluksa onu tanımlı hale getiren içindeki yaşantıdır. Değişimin hızına ayak uyduramayan kentsel mekandaki yaşantı da çeşitli sebeplerle kesintiye uğrar ve kentsel mekan kent içindeki ve yaşam içindeki etkinliğini kaybederek kendisini dışarıda, boşa çıkmış olarak bulur. Kentlinin kentsel mekandaki hareketine bağlı olarak gerçekleştirdiği aktiviteler örneklerle desteklenerek incelenmiştir. Etkinliğini yitirmiş kentsel mekanlarda gerçekleştirilen bu aktiviteler, mekana geçici fonksiyonlar yüklemekte ancak bu o mekan için kalıcı potansiyele dönüşmektedir.
In this thesis, how the urban place has changed with the changing life conditions and the position some of the urban places have lost their effectiveness inside the city due to splitting up the life involved into its own, are researched giving examples. Those urban places which have the potential are being tried to be explained and how they can be turned into its lively place as before is evaluated. The city is like a stage which is not only the space where people can survive, but also they can carry out all their activities. If the urban place is a space, the life taking place in makes it meaningul. The urban place that cannot catch up with the speed of the changing starts losing its activity and effectiveness are discussed and supported with the examples. The urban places that have lost their effectiveness regain their ınvolving vital experience with the temporary functions is researched by giving the ways how they can get involved in the vital experience and the potantial of the urban places. For this reason, the cultural activities which supply the liveliness of the city is researched. These activities which are performed in the places that have lost their effectiveness give the temporary functions to the space, but this space turns into the permanent potantial.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/3502
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4780.pdf7.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.