Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3501
Title: Metropolde Gündelik Hayat Ve Yeni Kavramlar Üzerinden İstanbul Okuması
Other Titles: Daily Life In The Metropolis And Reading Istanbul Through The Redefined Contemporary Concepts
Authors: Kahvecioğlu, Hüseyin
Yalçın, Ayşe
Mimari Tasarım
Architectural Design
Keywords: Metropol
Gündelik Hayat
Zihinsel Hayat
Küreselleşme
Teknoloji
Kent İmgesi
Zaman
Hız
Ulaşım
Sosyal Hayat
İletişim
Hareket
Tüketim
Meta
İnsan
Kitle Kültürü
The Metropolis
Daily Life
Mental Life
Globalisation
Technology
The City İmage
Time
Speed
Transformation
Social Life
Communication
Movement
Consumption
Meta
İndividual
Mass Culture
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmadaki amaç, metropoldeki gündelik hayat üzerinden kentliye ve değişen kavramlarla kendisini sürekli yenilemekte olan kente bakmak; ve bu kavramların karşılıklarını kentte nasıl bulduklarını kişisel gözlemlerle okumaktır. Gündelik hayat pratiklerinin de şekillendirdiği kent, hep var olan kavramlarla süregelmekte, ama yeri geldiğinde kavramın sınırları genişlemekte ve yenilenmektedir. Kimi zaman da artık var olan kavramlar kenti tanımlamaya yetmemeye başlamakta ve kent yeniden tanımlanmaktadır. Bu çalışmada bu kavramlar metapolis, glocal(global+local), livrid (live+hybrid) ve rurban(rural+urban) olarak karşımıza çıkacaktır. Metropoldeki değişen kavramlar gündelik hayatımızda karşılaştığımız ama çoğunlukla farkına varmadığımız örneklerle İstanbul üzerinden incelenecektir. Gündelik hayatlarımızın parçalılığı içindeki kolajlarla oluşturduğumuz bütün, kent imgemizi oluşturmaktadır.
The aim of this research is looking through the city and the city dweller by the help of the changing concepts in daily life. The reproduction of the space by the redefined contemporary concepts are metapolis, rurban (rural+urban), glocal (global+local) and livrid (live+hybrid). The concepts will be defined by the examples in our daily life in İstanbul. We are experiencing the city in the circulation of changing daily practices and the dynamics of the city. This needs to be looked more carefully and consciously. And the collages of fragmented daily life practices constitutes our city image.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/3501
Appears in Collections:Mimari Tasarım Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4779.pdf4.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.