Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/3298
Title: İstanbul Da Bir Orta Bizans Dönemi Kulesi:irene Kulesi
Other Titles: A Middle Byzantine Period Tower:eirene Tower
Authors: Kuban, Zeynep
Ercan, Sevcan
434835
Mimarlık Tarihi
History of Architecture
Keywords: İrene
İrene Kulesi
Bizans mimarlığı
Orta Bizans dönemi
İstanbul
Büyük Valide Hanı
Eirene
Eirene Tower
Byzantine architecture
Middle Byzantine period
Istanbul
Constantinople
Valide Khan
Issue Date: 3-Jul-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: “İstanbul’da Bir Orta Bizans Dönemi Kulesi: İrene Kulesi” adlı bu tez, İrene Kulesi olarak adlandırılan ve günümüzde Fatih İlçesi Eminönü semtinde Büyük Valide Hanı içinde varlığını sürdüren bir yapının tarihçesi ve mimari analizi üzerine kurgulanmıştır. Araştırma boyunca İrene Kulesi’nin tarihçesinin oluşumunu sağlayacak bilgi ve belgeler aranmış, mimarisi incelenmiş ve belgeleme çalışması yapılmıştır. Bu araştırmanın amacı, İrene Kulesi’nin özgün yapım amacı ve yapım dönemine ışık tutarken bir yandan da yapının varlığını sürdürdüğü 1000 yıllık süreç boyunca geçirmiş olduğu değişimleri, dönemi ve çevresi ile beraber ele almaktır. Bu bağlamda, Bizans ve Osmanlı dönemi yazılı ve görsel kaynakları üzerinden yapıya dair bilgiler aranmıştır.
This thesis named “A Middle Byzantine Period Tower in Istanbul: Eirene Tower” is based on the history and architecture of a tower which is placed in Buyuk Valide Khan in Eminonu District of Istanbul. Through the research about the tower while the unknown history of this structure was tried to be determined by searching for any visual or written document or any information from plenty of different kinds of historical sources, the documentation of the tower was also done. The main target of the research is to enlighten the specific year, or period, and function of construction as well as to figure out the evolution of the tower in terms of its architecture and function throughout the history. In this sense, the research done for this thesis comprises both Byzantine and Ottoman periods of the structure.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/3298
Appears in Collections:Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12724.pdf10.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.