Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2910
Title: Çok Giriş Çok Çıkışlı Akıllı Modelleme Teknikleri Ve İnsan Sürücüye Uygulanması
Other Titles: Multi Input Multi Output Intelligent Modeling Techniques And Application To Human Driver
Authors: Ertuğrul, Şeniz
Tekin, Emre
432185
Mekatronik Mühendisliği
Mechatronics Engineering
Keywords: akıllı modelleme
insan sürücü
bulanık mantık
yapay sinir ağı
benzetim
sınama
mekatronik
intelligent modeling
human driver
fuzzy logic
artificial neural network
simulation
validation
mechatronics
Issue Date: 20-Jun-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, karmaşık matematiksel modelleme çalışmalarına girilmeden taşıtın doğrusal ve yanal kontrolünü sağlayacak şekilde insan sürücü modelini elde edilmiştir. Bu amaca ulaşabilmek için akıllı modelleme yöntemleri araştırılmış ve bu yöntemlerin insan sürücü modelleme problemine uygulanması üzerinde çalışılmıştır. Bu yöntemler arasından, insan sürücü modellemesi için başarılı olanlar seçilmiş ve çıkarılan modellerin performansı sanal ortamda test edilmiştir. Ayrıca, çalışma kapsamında iki yeni hibrit akıllı modelleme yöntemi geliştirilmiş ve bu yöntemlerin insan sürücü modeline uygulanabilirliği tartışılmıştır.
In this study, driver model is obtained for lateral and longitudinal control of vehicle, without indulging into complex mathematical nodeling work. For this purpose, intelligent modeling methods have been surveyed and studied for application to human driver modeling. Among these methods, convenient ones are selected for application to human driver modeling work and performance of derived models are tested in virtual environment. In addition, two new hybrid intelligent modeling methods have been developped in the context of this study and application of these new methods into human driver modeling task is discussed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/2910
Appears in Collections:Mekatronik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12567.pdf1.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.