Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/2145
Title: Araba Lastiklerinin Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Modellenmesi
Other Titles: 3d Finite Element Modelling Of Vehichle Tires
Authors: Muğan, Ata
Gözen, Cemal
Katı Cisimlerin Mekaniği
Solid Mechanics
Keywords: Sonlu elemanlar analizi
Lastik
Dinamik analiz
Finite element analysis
Tire
Dynamic analysis
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada araç sürüş ve dayanıklılık benzetimlerinde kullanılabilecek yol ile araç arasındaki kuvvet transferini sağlayan üç boyutlu bir lastik sonlu elemanlarmodeli üzerinde çalışılmıştır. Çalışmada 175/65 R14 lastik referans lastik olarak alınmıştır.Çalışmanın amacı araç ile yol arasındaki kuvvet aktarımını optimum şekilde sağlayacak çözüm süresi ve serbestlik derecesi azaltılmış bir sonlu elemanlar modeli elde etmektir. Serbestlik derecelerinin azaltılması için eleman sayısı kademeli olarak azaltılmıştır. Böylece eleman sayıları azaltılmış lastik modelleri elde edilmiştir. Lastik modelleri arasında bazı karşılaştırmalar kullanılmıştır. Bunlar statik, dinamik ve sanki-statik durumlardaki lastiğin sonlu elemanlar çözümleri arasında yapılan karşılaştırmalardır. Karşılaştırmnalarda kaskatı olarak modellenmiş jantın orta merkezine gelen kuvvetler karşılaştırma kriteri olarak kullanılmıştır. Sonlu elemanlar çözümlerinde implicit çözücü olarak ABAQUS/Standard, explicit çözücü olarak da ABAQUS/Explicit yazılımları kullanılmıştır.
In this research a three dimensional finite element tire model that transfers the forces between the vehicle and the road at the conditions of vehicle ride and durability analysis is made. 175/65 R14 tire is taken as the reference tire. The purpose of the study is to get the optimum load transfer between the road and the vehicle with minimum cpu time and with minimum degree of freedom. In order to decrease the degrees of freedom the reference model element number is reduced. In the process of decreasing the element number of reference tire model some reduced models is obtained. The comparison the results between the reference tire model and the reduced models some comparison methods is used. In this methods the tire is assumed in assemble of the vehicle. The methods are static, quasi-static and the dynamic cases which assume the tires in vehicle assemble. In this cases, the reaction forces of the tire center is compared. Abaqus/Standard is used as an implicit finite element solver and Abaqus/Explicit is used as an explicit solver in the research.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/2145
Appears in Collections:Katı Cisimlerin Mekaniği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7678.pdf1.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.