İstanbul Teknik Üniversitesi Akademik Açık Arşiv Yönergesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2021-12-11
Yazarlar
İstanbul Teknik Üniversitesi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Özet
Bu yönergenin amacı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) adresli bilimsel çalışma ve entelektüel ürünlerinin erişilebilirliğini, görünürlüğünü, kullanımını ve etkisini arttırmak, İTÜ adresli bilimsel araştırma ve entelektüel ürünlerinin arşivlenmesini, korunmasını, yönetilebilirliğini, telifine uygun olarak açık erişime sunulmasını ve etkisini arttırmanın usul ve esaslarını belirlemek, Açık Arşivler Girişimi Üst Veri Harmanlama Protokolü (Protocol for Metadata Harvesting (OAI- PMH)) standartlarına uygun bir kurumsal akademik açık arşiv kurarak ulusal ve uluslararası harmanlama sistemlerine üst veri sağlamak olarak belirlenmiştir.
Intended by this directive; (1)- To increase the accessibility, visibility, use and impact of ITU-addressed scientific studies and intellectual products, (2) - To determine the procedures and principles for archiving, protecting, managing, making open access in accordance with copyright and increasing the impact of scientific studies and intellectual products addressed to ITU, (3) To provide metadata to national and international harvesting systems by establishing an institutional academic archive in accordance with the Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) standards.
Açıklama
Bu yönerge 9.12.2021 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilip yürürlüğe girmiştir.
Anahtar kelimeler
Açık erişim, Open access, İstanbul Teknik Üniversitesi, Open access directive
Alıntı