Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18818
Title: Mekansal bilgi sistemleri için bulut tabanlı, performanslı, erişilebilirliği yüksek, yeni nesil bir sistem tasarımı, altyapısı ve uygulaması
Other Titles: Design of a cloud sub-structured, high performance, next-generation, high available geographic information system sub-structure and its application
Authors: Çelik, Rahmi Nurdan
Güllüce, Yücel
371561
Cografi Bilgi Teknolojileri
Geographical Information Technologies
Keywords: Coğrafi bilgi sistemleri
Geographical information systems
Coğrafi konum
Geographical position
Coğrafi veri sistemleri
Geographical data systems
Coğrafi veri tabanları
Geographical databases
Coğrafi özellikler
Geographical properties
Coğrafya
Geography
Issue Date: 2013
Publisher: Bilişim Enstitüsü
Abstract: Kurumlar arasında mekânsal veri entegrasyonu sağlanılarak bütünleşik bir Mekansal Bilgi Sistemi altyapısı kurulmasıyla CBS'yi birçok alanda verimli bir şekilde kullanmak mümkün olmaktadır. Sağlam bir kurumsal Mekansal Bilgi Sistemi içinde sağlam bir sistem altyapısı gerekmektedir. Bu yüzden bu çalışmada kurumsal CBS sistemi teknik altyapısında oluşabilecek sorunlar üzerinde durulmuş ve çeşitli çözüm önerileri sunulmuştur. Son on yıl içerisinde bilgi teknolojileri alanında önemi gün geçtikçe artan konulardan bir tanesi de mevcut bilişim sistemlerinin kullanıcı gereksinimlerini karşılayamadığı durumların sıklaşmasıdır. Bunlardan bir örnekte mevcut Mekansal Bilgi Sistemlerinde (MBS) kullanılan ve ayakta kalma süresi (availability period) çok yüksek olmayan sunucu yazılımlarıdır. Nasıl normal bir web uygulaması çalıştıran sunuculara çok kişi erişmeye çalıştığında, sunucu cevap veremez hâle gelebiliyorsa veya çökme (down) meydana gelebiliyorsa, üzerinde Mekansal Bilgi Sistemi koşan sunuculara da çok yüklenildiğinde, performans büyük oranda düşebilmektedir ve çevrimiçi (online) sistem durma noktasına gelebilmektedir. Bu sorunu en aza indirgeyerek, performanslı ve sağlam altyapılı bir kurumsal Mekansal Bilgi Sistemi entegrasyonu için bu çalışmada dünyaca saygınlığını ıspatlamış bir firmanın yazılım ürünleri kullanılarak bu yazılımların yönetim teknikleri anlatılacaktır. Tez çalışmasında anlatılan yazılımların alanları aşağıdaki gibidir: - Veritabanı ve yedeklilik - Uygulama sunucusu - Java arayüz - Koşturulan işletim sistemi - Uygulama sunucusuna yüklenen uygulama Ayrıca diğer çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada Mekansal Bilgi Sistemi'nin teknik altyapısına odaklanılarak, - Güç - Performans - Erişilebilirlik gibi hepsinin bir arada olduğu yazılım ürünleri seçilip, performanslı bir Mekansal Bilgi Sistemi ortaya çıkarmanın metotları anlatılmıştır.
It is possible to make efficient use of Spatial Information Systems(SIS) in many areas by providing the integration of spatial data between institutions for an integrated SIS system. For a robust institutional SIS, powerful infrastructure is required. So that, this study focuses on the infrastructure of institutional SIS systems and presents a variety of solutions to technical infrastructure problems. In the last decade, one of the subjects ever-increasing importance in the field of information systems is the increase in the situation of not being able to meet the user requirements of existing information technologies. An example of those which software are being used in current Spatial Information Systems (SIS) with short availability periods. When too many people tries to normal web applications, these application servers may not answer or may crash. The case is the same for SIS. When too many people make map requests on a SIS platform, performance of servers may greatly reduce and online system may halt. In order to minimize this problem and to create a high performance and robust sub-structure for the integration of institutional SIS, management techniques of a company's software products having worldwide reputation are going to be described in this study. Areas of the software described in this thesis are as follows: - Database and redundancy - Application server - Java interface - Operating system - The application installed on application server. In addition, compared to other studies, software products comprising all of the features such as - Power - Performance - Availability are going to be preferred in this study and methods of creating a high performance Spatial Information System are going to be explained by focusing on technical infrastructre of SIS.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/18818
Appears in Collections:Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
371561.pdfYüksek lisans tezi4.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.