Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18483
Title: Türkiye’de STS:Bilim ve Teknoloji Çalışmalarına Giriş
Authors: Turanlı, Aydan
Aydınoğlu, Arsev Umur
Şahinol, Melike
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Keywords: Bilim
Teknoloji ve Toplum
Bilim ve Toplum
Bilim ve teknoloji felsefesi
Issue Date: 2020
Publisher: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilim, Teknoloji ve Toplum Anabilim Dalı Başkanlığı
Abstract: Son 20 yılda başdöndürücü hızla gelişen ve etkisini tüm alanlarda gösteren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki büyük ve hızlı dönüşümler, emek ve üretim süreçlerinden tüketim alışkanlıklarına kadar tüm yaşam biçimimizi dönüştürmekle kalmamış, bilim ve teknolojinin alışılmış düşünce kalıplarını zorlayan yepyeni soru ve sorunları da ortaya koymuştur. Bu sorunların tartışılması ve çözüm önerilerinin oluşturulması, yalnız teknik bilgiye sahip kişileri değil, bilim ve teknolojinin toplumsal, etik, felsefi, siyasal ve kültürel yanına odaklanan bütün paydaşları ilgilendirmektedir. Kitaptaki makaleler, bilim iletişiminden, makine etiğine, gıda bankalarından, tıbba, postfenomenolojiden, dijital bölünmeye, vatandaş biliminden, yapay zekâya kadar bilim ve teknolojinin yaşamsal konularını ağırlıklı olarak STS perspektifinden tartışır. Bu anlamda da, bilim ve teknoloji çalışmaları alanında Türkiye’de yayımlanan ilk kitap olma özelliğini taşımaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11527/18483
ISBN: 978-975-561-516-5
Appears in Collections:İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü (İTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRSTS.pdf11.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.