Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1842
Title: Isı Geri Kazanım Isı Değiştiricilerinin Bilgisayar Yardımıyla Optimizasyonu
Other Titles: Computer Aided Optimization Of Run Around Coils
Authors: Özgüç, Feridun
Durmaz, Murat
Isı Akışkan
Head and Fluids
Keywords: Atık Isı Geri Kazanımı Sistemi
Isı değiştiricilerinin Tanımları
Sınıflandırılması
Kullanım Alanları ve Isıl Hesapları
Heat exchangers coupled by a circulating flowstream
Defination
Classification
Utilization Fields and Calculations of Heat Exchangers
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmanın amacı geometrik özellikleri birbirinin aynı olan iki kanatlı yüzeyli ısı değiştiriciden oluşan Atık Isı Geri Kazanımı Sisteminin, ısıl hesaplarının bilgisayar yardımıyla incelenmesidir. Öncelikle ısı değiştiricilerinin tanımları, sınıflandırılması, çalışma ve kullanım alanları belirtilmiştir. İncelenen sistem geometrik özellikleri birbirinin aynı, farklı hava giriş sıcaklıklarındaki iki kanatlı yüzeyli ısı değiştiricisinin bir pompa yardımıyla sirküle edilen akışkanla birleştirilmesinden oluşmaktadır. Isı geçişi sirküle edilen sıcak akışkanın soğuması ile gerçekleşmektedir. Böylece aynı geometrik özelliklere sahip bir ısı değiştirici ısıtma için kullanılırken diğeri ise soğutma için kullanılmaktadır. Isı değiştiricilerinin çözümlemeleri sırasında, genelde ısı değiştiricisinin türü, boyutları, akışkanların debileri ve giriş sıcaklıkları belirlidir, çıkış sı¬caklıkları ile ısı geçişinin bulunması amaçlanır. Bu çalışmada yazılan programla ısı geri kazanım sisteminin ısıl hesabını iterasyonlarla yaptığından deneme yanılma yapmaya gerek duymadan giriş değerleriyle kısa zamanda sonuç vermektedir. Böylece zamandan tasarruf sağlanacak ve kullanıcının başarılı sistem tasarımı için bir aracı olacaktır.
Aim of this study is to investigate the heat calculations of a steady state behaviour of two heat exchangers coupled by a circulating flowstream with same geometrical characteristics, with computers. As the first of step of this study, definition of heat exchangers, their classification and their utilization fields are mentioned. Investigated system in this study, comes into existence by combination of two serpantine type finned surface heat exchangers, (with same geometrical characteristics but having different air inlet temperatures) with a fluid circulated within the system with the help of a pump. The heat transfer within the system, is obtained by the cooling of circulated hot fluid. Thus one of the two heat exchangers is utilized for heating, whereas the other is utilized for cooling. In the analysis of heat exchangers, usually type, dimensions, flow rates and inlet temperatures are pre-determined; temperature out and heat transfer are calculated. The computer program developed throughout this study enables the user to immediately find out the equilibrium temperature differences and heat reclamation. Since program functions with computer iterations, user will no longer need the trial error methodology thus save a considerable time and have a tool for successful system design.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/1842
Appears in Collections:Isı Akışkan Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7411.pdf1.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.