Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18304
Title: Nls Ve Nlsm Yönetici Denklemlerinin Soliton Çözümlerinin Karşılaştırılması
Authors: Bağcı, Mahmut
Antar, Nalan
Issue Date: 2017
Publisher: Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical And Applied Mechanical Turkish National Committee
Series/Report no.: 20. Ulusal Mekanik Kongresi
Abstract: Doğrusal olmayan dalgalar, fizik ve matematiğin alt disiplinlerinde önemli yer tutan bir konudur. Doğrusal olmayan dalga denklemlerinin çözümleri kararlı lokalize dalga (soliton) olabileceği gibi sınırlı zamanda (veya mesafede) patlayan (blow-up) veya çöken (collapse) sönümlü dalga olabilir.
Fiziksel yapısı (görünümü ve formu) bozulmadan sabit bir hızla yayılıp kendi kendini besleyen tekil dalgalara soliton denir. Solitonlar, fiizksel etkileşimler (çarpışma) sonucunda faz kayması dışında herhangi bir değişime uğramadan hareketlerine devam ederler. Literatürde birçok dalga denkleminin lokalize dalga çözümlerinin (soliton) olduğu kanıtlanmıştır. Bu dalga denklemlerine örnek olarak Korteweg-de Vries (KdV) denklemi, doğrusal olmayan Schrödinger (NLS) veya  sinüs- Gordon denklemi gösterilebilir
Description: Konferans Bildirisi-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2017
Conference Paper -- İstanbul Technical University, Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2017
URI: http://hdl.handle.net/11527/18304
Appears in Collections:20. Ulusal Mekanik Kongresi

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
114_bagci.pdf837.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.