Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18300
Title: Bir İlişkisel Üretim Süreci Olarak Müzikal Yaratım; Abdülbâkî Nâsır Dede Ve Hüseyin Sadettin Arel Örneği
Other Titles: Musical creation as a relational production process; Examples of Abdülbâkî Nâsir Dede and Hüseyi̇n Sadetti̇n Arel
Authors: Dişiaçık, Nilgün Doğrusöz
Dural, Sami
544124
Müzik
Music
Keywords: Abdülbaki Nasır Dede
Arel
Hüseyin Sadeddin
Müzik
Müzik eserleri
Müzik kültürü
Müzikal
Abdülbaki Nasır Dede
Arel
Hüseyin Sadeddin
Music
Music works
Music culture
Musical
Issue Date: 2019
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Söz konusu doktora çalışmasında A. Nâsır Dede ve H. S. Arel'in müzikal yaratımları, ilişkiler akışı ve düşünceler paylaşımına konsantre olunarak, yaşanılan andaki yaratımla etkileşim dahilinde sorgulamaya tabi tutulmuş ve bu sorgulama ile birlikte eylemsel ve düşünsel üretimlerin ilişkiselliki muhatap alınmaya çalışılmıştır. Netice itibarıyla Nâsır Dede ve Arel ile, farklı eylem ve düşünce düzlemlerinde ve bu bağlamda kendilerine ait heyecan, araç ve tanımlamalarla üretimler yapmış olan bireyler olarak karşılaşılmıştır. Bu üretimlerle, olabildiğince, spekülatif kavramsallaştırmaların sınırıları dışında muhatap olunmaya çalışılmış, bu süreçte müzikal yaratımın ilişkisel ve paylaşımsal boyutu yön belirleyici olarak tayin edilmiştir.
This thesis concentrates on musical creations of two persons named above, their flow of relations and share of ideas, and interrogates them within the interaction of creation in the lived moment and tries to address to relationality of actional and ideal productions. Consequently, Nasır Dede and Arel were met on different action and thinking levels and as individuals who produced with their own excitement, tools and definitions in this context. These productions were tried to be addressed as much as possible outside the borders of speculative conceptualism, and the relational, sharing aspect of musical creation was assigned as determinant.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Thesis (Ph.D) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
URI: http://hdl.handle.net/11527/18300
Appears in Collections:Müzik Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
544124.pdf14.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.