Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18211
Title: Investor Sentiment Effect On Global Events: Evidence From International Stock Markets
Other Titles: Yatırımcı Duyarlılığının Küresel Olaylar Üzerindeki Etkisi: Uluslararası Borsalardan Örnekler
Authors: Taş, Oktay
Şen, Mine Ceren
569194
Management Business Administration
İşletme Yönetimi
Keywords: Business Administration
İşletme yönetimi
Issue Date: 2019
Publisher: Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: The Efficient Market Hypothesis was acknowledged among academic society a generation ago. The hypothesis depends on the idea that if any mispricing occurs, the market will return instantaneously to its equilibrium price since it would be immediately arbitraged away. Hence, the stock market is full of events like the Black Monday Crash which occurred in 1987. Thus, traditional financial models have faced difficulty in fitting these patterns. Since the traditional finance models are found inadequate in explaining financial anomalies through the market, the researchers have been in an attempt to generate alternative models that consider behavioral and psychological factors. Thus, the suggested behavioral finance phenomenon depends on two basic assumptions that the investors are subject to sentiment and that there are limits to arbitrage. They specifically assume that investors are irrational.
Etkin Piyasalar Hipotezi, çok uzun zamandan beri akademik çevreler tarafından kabul görmüş bir olgudur. Bu hipotez, borsada herhangi bir yanlış fiyatlandırma gerçekleşmesi durumunda, hızla arbitraj yapılarak bunun çözüleceğine ve borsanın kolaylıkla denge fiyatına döneceği esasına dayanmaktadır. Fakat borsa, 1987 yılında gerçekleşen ve Kara Pazartesi olarak adlandırılan olaya benzer birçok duruma şahit olmuştur. Geleneksel finans modelleri, bu gibi durumlara uyum sağlamakta zorluklar yaşamaktadır. Geleneksel finans modelleri, borsalara ilişkin finansal anormallikleri açıklamakta güçlük çekmektedir. Bu sebeple araştırmacılar davranışsal ve psikolojik faktörleri göz önünde bulunduran alternatif modeller oluşturmaya çalışmaktadır. Davranışsal finans kavramı iki temel esasa dayanmaktadır. Bunlardan ilki yatırımcıların bir duyarlılığa sahip olduğu, diğeriyse arbitrajın limitli olduğu temeline dayanmaktadır.
Description: Thesis (M.B.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
URI: http://hdl.handle.net/11527/18211
Appears in Collections:Yöneticiler İçin İşletme Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
569194.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.