Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18199
Title: Gemütlicher Raum": Spatial Readings Of The Immigrant Queer Interior
Other Titles: "Gemütlicher Raum-Huzur Dolu Oda": Göçmen Queer İç Mekanlar Üzerine Bir Okuma
Authors: Görgül, Emine
Yıldırım Wurm, Dilara
569160
Interior Architectural Design (International)
İç Mimari Tasarım (Uluslararası)
Keywords: Architecture
Sociology
Interior Design and Decoration
Mimarlık
Sosyoloji
İç Mimari ve Dekorasyon
Issue Date: 2019
Publisher: Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: While said, as a private space, the house is embedded to public spaces and its relationships. This thesis investigates migration, private space and sexual expression by focusing on spatial fiction of homes, reading through queer immigrants housing setups and aims to seek the external influences in domestic borders by ascertaining the layers in the house and fiction of the interior elements. In this dissertation, I choose to deconstruct the private place of immigrant queer interiorities to investigate, if there is any pattern in creating the Heimlich for queer immigrant people, which is highly sceptical to look on from queer perspective.
Bu tezde, toplum ve eylem temelli araştırma etiğini desteklemek amacıyla çeşitli araştırma yöntemleri queer teori perspektifiyle ele alınmıştır. Ev ne kadar kişisel alan olarak görülse de, kamusal alan ve ilişkilere gömülü bir yanı vardır. Bu tez, evlerin mekânsal kurgusuna odaklanarak, queer göçmenlerin konut içindeki mekan kurgularını daha çok görüşmeler yoluyla okuyarak göçmenlik hali ve cinsel kimliğin iç sınırlarındaki kamusal baskıcı alanın etkilerini görmeyi amaçlamaktadır. Görüşmelere odaklanarak, göçmen queer bireylerin kişisel alanlarında hangi elementler ve sınırlarla aidiyet ve güvenlik duygularını oluşturduğu tartışılmıştır. Evdeki katmanların oluşumu, derinliği ve entegrasyonu ile, bu tez göç ve cinsel kimlikler hakkındaki özel alan kurgusunu araştırmayı amaçlamaktadır.
Description: Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
URI: http://hdl.handle.net/11527/18199
Appears in Collections:Interior Architectural Design (International) Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
569160.pdf7.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.