Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18192
Title: Yemek Ve Mekan İlişkisine Kavramsal Bakışlar "rutin-ritüel-rastlantı"
Other Titles: Conceptual Perspective On The Relationship Between Food And Space "routine, Ritual, Coincidence"
Authors: Uz, Funda
Gönüllü, Zehra Hande
586457
İç Mimari ve Dekorasyon(Uluslararası)
Interior Design and Decoration(International)
Keywords: İç Mimari ve Dekorasyon
Interior Design and Decoration
Issue Date: 2019
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Her gün biraz daha karmaşıklaşan gündelik yaşam, boş zaman aktiviteleri ve kalabalıklaşan şehirlerdeki bireylerin yemek alışkanlıkları geçmişten daha farklı. Bu doğrultuda tezin amacı; günümüzde bireyin değişen yemek alışkanlıkları ile buna paralel olarak değişen yemek mekanlarının ilişkisini keşfetmek ve kavramlarla yorumlamaktır. Çalışmanın analiz edilebilmesi için mekansal örgütlenme açısından önemli olduğu düşünülen Kanyon Alışveriş Merkezi seçilmiştir. Kanyon AVM'nin yemek ile ilişkisi; "Rutin", "Ritüel" ve "Rastlantı" kavramları ile ele alınmıştır. Kavramlar yemek ve mekan ilişkisinin keşfinde yaratıcı bağlar kurmak için önemli bir rol üstlenebilir ve bu sayede yemek mekanlarının gündelik hayatımızda nasıl bir tüketim unsuru olduğu farklı bir bakış açısı ile ele alınabilir.
The daily life which becomes more complicated every day, leisure activities and the eating habits getting crowded cities are different from the past. The aims of this thesis are to explore the relation between changing eating habits of people and changing eating spaces. The relation of space with food has been discussed on the basis of 3 main concepts which are "Routine", "Ritual" and " Coincidence". Within this conceptual perspective, the diversity of the spaces in which space, gets in touch with food and the possibilities of social encountering which is created by this diversity have been expressed.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
URI: http://hdl.handle.net/11527/18192
Appears in Collections:İç Mimari Tasarım (Uluslararası) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
586457.pdf23.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.