Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18190
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGarip, Seniye Banutr_TR
dc.contributor.authorErçel, Selkan Solmaztr_TR
dc.date2019tr_TR
dc.date.accessioned2020-01-27T09:19:32Z-
dc.date.available2020-01-27T09:19:32Z-
dc.date.issued2019tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/18190-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019tr_TR
dc.descriptionThesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019en_US
dc.description.abstractTez kapsamında çağdaş sanatta alternatif sergi mekanları incelenmiş; biyo sanat alanı ve biyo sanat mekanlar üzerine iredeleme yapılmıştır. İlk bölümde kavramsal sanat ve biyo sanatın tarihi ile ilgili giriş yapılıp tezin amacı, kapsamı ve yöntemi açıklanmıştır. İkinci bölümde mekan-sergileme-obje ilişkilerine değinilmiş ve biyo sanatta kullanılan alternatif mekanlar ve sergileme yöntemleri yorumlanmıştır. Üçüncü bölüm kapsamında biyo sanat alanında kullanılan uygulamalar, teknikler, dünyadan ve Türkiye'den biyo sanat örnekleri incelenmiştir. Dördüncü bölüm kapsamında ''Art Made of Science - Microspheres'' ve ''Kristalleşme'' çalışmalarının mekan ile kurduğu ilişki ve üretim tekniği incelenmiştir. Sonuç bölümünde Rönesans'tan günümüze kadar değişen sanat ve sergileme anlayışı yorumlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractTez kapsamında çağdaş sanatta alternatif sergi mekanları incelenmiş; biyo sanat alanı ve biyo sanat mekanlar üzerine iredeleme yapılmıştır. İlk bölümde kavramsal sanat ve biyo sanatın tarihi ile ilgili giriş yapılıp tezin amacı, kapsamı ve yöntemi açıklanmıştır. İkinci bölümde mekan-sergileme-obje ilişkilerine değinilmiş ve biyo sanatta kullanılan alternatif mekanlar ve sergileme yöntemleri yorumlanmıştır. Üçüncü bölüm kapsamında biyo sanat alanında kullanılan uygulamalar, teknikler, dünyadan ve Türkiye'den biyo sanat örnekleri incelenmiştir. Dördüncü bölüm kapsamında ''Art Made of Science - Microspheres'' ve ''Kristalleşme'' çalışmalarının mekan ile kurduğu ilişki ve üretim tekniği incelenmiştir. Sonuç bölümünde Rönesans'tan günümüze kadar değişen sanat ve sergileme anlayışı yorumlanmıştır.en_US
dc.languageturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Social Sciencesen_US
dc.rightsKurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsAll works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectBiyolojitr_TR
dc.subjectİç Mimari ve Dekorasyontr_TR
dc.subjectDeniz biyolojisitr_TR
dc.subjectGenetik-biyokimyasaltr_TR
dc.subjectGüncel sanattr_TR
dc.subjectSosyo-biyolojitr_TR
dc.subjectÇağdaş sanattr_TR
dc.subjectBiologyen_US
dc.subjectInterior Design and Decorationen_US
dc.subjectMarine biologyen_US
dc.subjectGenetics-biochemicalen_US
dc.subjectContemporary arten_US
dc.subjectSociobiologyen_US
dc.titleÇağdaş Sanatta Alternatif Sergi Mekanları Kullanımı: Biyo Sanat Ve Biyo Sanat Mekanları Üzerine Bir İrdelemetr_TR
dc.title.alternativeUse Of Alternative Exhibition Spaces In Contemporary Arts: A Research On Bio Art And Bio Art Spacesen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID558497tr_TR
dc.contributor.departmentİç Mimari ve Dekorasyon(Uluslararası)tr_TR
dc.contributor.departmentInterior Design and Decoration(International)en_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.A.en_US
Appears in Collections:İç Mimari Tasarım (Uluslararası) Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
558497.pdf4.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.