Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/1819
Title: Elektrikli Fırınların Enerji Tüketimini Azaltmaya Yönelik Yöntemlerin Deneysel Olarak Etkisinin Araştırılması
Other Titles: An Experimental Investigation For The Reduction Of The Energy Consumption Of Electrically Heated Oven
Authors: Derbentli, Taner
Bozgeyik, Ahmet
Isı Akışkan
Head and Fluids
Keywords: Fırın
İzolasyon
Enerji tüketimi
Isıtıcı
Fırın kapağı
Oven
Insulation
Energy consumption
Heater
Oven door
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmanın amacı, ev tipi elektrikli fırınlarda pişirme kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek enerji tüketimini azaltma yöntemlerinin deneysel olarak etkilerinin araştırılması ve fırınların enerji tüketiminin irdelenmesidir. Deneylerde, ilk olarak fırın pişirme bölgesinden çevreye olan ısı kaybını azaltmak için farklı yalıtım malzemeleri kullanılmıştır. Daha sonra, fırın bağlantı elemanları üzerinde iletim yoluyla oluşan ısıl köprülerin engellenmesi için farklı yöntemler denenmiştir. Deneylerin bir sonraki kısmında, farklı kapak tasarımları yapılmıştır ve ısıtıcı tarafından yayılan ısının fırın duvarları tarafından yutulmasının engellenmesi ve tekrar fırının pişirme bölgesine gönderilmesi için fırın pişirme bölgesinde farklı yayma katsayısına sahip ışınım kalkanları kullanılmıştır. Deneylerin son kısmında, üst ısıtıcı üzerinde değişik malzemelerden üretilen yansıtıcı yüzeyler kullanılmıştır. Uygulanan yöntemlerin enerji tüketimine etkisini belirlemek için, mevcut durumdaki enerji tüketimi değeriyle uygulanan yöntemin sonucunda elde edilen enerji tüketim değeri karşılaştırılmıştır.
The aim of the study is to experimental investigation for reducing the energy consumption which will not effect the cooking quality. Firstly, in the experiments, different kinds of insulation materials were used in order to decrease the heat loss from the oven cavity to the ambient. Secondly, to prevent the thermal bridges that are occured by heat conduction on the binding elements alternative methods were tried. Afterwards, different oven door constructions were done. Then, in order to prevent the heat absorbtion by the oven walls and reflect the heat radiated by the heaters, radiation shields which have low emissivity were used in the oven cavity. Lastly, reflectors which are manufactured by different materials were used on the upper heater. Later, to examine the effect of the used methods to energy consumption, energy consumption values before modification and energy consumption values after modifications were compared.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/1819
Appears in Collections:Isı Akışkan Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4042.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.