Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18159
Title: The Human Centric Lighting Concept: A Proposal For An Office Interior
Other Titles: İnsan Odaklı Aydınlatma Tasarım Konsepti: Ofis İç Mekanı İçin Bir Öneri
Authors: Yener, Alpin Köknel
Köseli, Cennet Gökcen
536971
Interior Architectural Design (International)
İç Mimari Tasarım (Uluslararası)
Keywords: Lighting
Lighting systems
Office buildings
Daylighting
Physological effects
Daylight
Design
Artificial lighting
Interior design
Aydınlatma
Aydınlatma sistemleri
Büro binaları
Doğal aydınlatma
Fizyolojik etkiler
Gün ışığı
Tasarım
Yapay aydınlatma
İç mekan tasarımı
Issue Date: 2018
Publisher: Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: As people spend more time indoors, their contact with daylight decreases, and do not benefit sufficiently from daylight. Therefore, physical and psychological disorders occur in the human body. The international lighting standards consider only the visual effects of light; there is also non-visual effects of light which have been not enough placed in them. Considering this in lighting designs, a new lighting concept has been developed: Human Centric Lighting. In this study, the HCL concept has been explained, and how significant in people's lives. With the requirements of this concept, an office interior lighting design was implemented.
Gelişen teknolojiler ve iletişim çağıyla insanlar kapalı mekanlarda fazla zaman geçirip, günışığından yeterince yararlanamamaktadır. Bu sebeple, insan vücudunda fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar meydana gelmektedir. Uluslararası aydınlatma standartları ışığın görsel etkileri düşünülerek oluşturulmuştur. Fakat ışığın görsel olmayan etkileri de çok önemlidir. İç mekan aydınlatma tasarımlarında bu göz önünde bulundurularak, yeni bir aydınlatma konsepti geliştirilmiştir: İnsan Odaklı Aydınlatma. Bu aydınlatma konseptinde ışığın hem görsel, hem de görsel olmayan etkileri dikkate alınır ve kişinin ruh halini ve sağlığını olumlu etkileyecek aydınlatma tasarımları yapılır. Bu çalışmada 'İnsan Odaklı Aydınlatma' konsepti ve önemi anlatılmıştır. Bu konseptin gereksinimleri doğrultusunda, bir ofis iç mekanına aydınlatma tasarımı uygulanmıştır.
Description: Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
URI: http://hdl.handle.net/11527/18159
Appears in Collections:Interior Architectural Design (International) Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
536971.pdf4.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.