Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18113
Title: Erzincan ve Sivas'ta oynanan düz oyun müziğinin varyantlarının tespiti
Other Titles: Variant determination of duz oyun music played in Erzincan and Sivas
Authors: Uzunkaya, Eyüp
Ekmen, Cem
415091038
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Türk halk dansı
Halk oyunları
Erzincan halk oyunları
Türk Halk müziği
Turkish Folk dancing
Sivas Folk dancing
Erzincan Folk dancing
Turkish Folk Music
Issue Date: 2018
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Çalışma öncesi derlenen, Sivas ve Erzincan yörelerine ait, "Düz Oyun"da kullanılan ezgiler, oyununa ait olan on dört ezgi, oluşturulan modele uygun şekilde incelenmiştir. Sonuçlar kısmında ise inceleme sonuçları karşılaştırılarak, Düz oyunda kullanılan ezgilerin karakteristik yapıları belirlenmiştir. Sivas ve Erzincan bölgelerinde oynanan Düz Oyun, daha önce bilimsel olarak araştırılması eksik kalmış konulardan biridir. "Erzincan Ve Sivas'ta Oynanan Düz Oyun Müziğinin Varyantlarının Tespiti" adlı çalışmanın bu konuda yapılacak sonraki çalışmalar için bir başlangıç teşkil olacağını düşünüyoruz.
Tunes compiled before study that were used in "Duz Oyun" which belong to Sivas and Erzincan regions were analyzed in compliance with the model built for the fourteen tunes. Under the results section, the findings of the analysis were compared, and the characteristics of the tunes used in Duz oyun were determined. Duz Oyun danced in Sivas and Erzincan regions is one of the subjects which remains incompletely researched scientifically before. The study, "Variant Determination of Duz Oyun Music Played in Erzincan and Sivas" is considered to be an outset for other studies that will be conducted in this subjec
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
URI: http://hdl.handle.net/11527/18113
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415091038.pdf12.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.