Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/18091
Title: Ufrs 9'un Banka Performansına Karşılıklar Bakımından Etkisi
Other Titles: Uifrs-9 Influences On Banking Performance In Terms Of Loan Provisions
Authors: Taş, Oktay
Yıldırım, Sinan
512093
İşletme
Management
Keywords: Bankalar ve bankacılık
Mali krizler
Banks and banking
Financial crises
Architectural design
Issue Date: 2018
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Son yıllarda Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi'nin 9 numaralı bölümünün dünyada ve Türkiye'de önemi oldukça artmıştır. 2008 yılında Amerika'da başlayan ve küresel bir hale gelen krizden sonra Uluslararası Finansal Raporlama Komitesi bankacılık sektörünün temellerini daha sağlam bir hale getirmek için çalışmalara başlamış ve Haziran 2014'te UFRS-9'un son halini yayınlamıştır. Türk bankacılık sektörünün 2017'deki en büyük gündem maddesi, yayınlanan bu standarta uyum sağlamak olmuştur. BDDK'nın 22 Haziran 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlamış olduğu "Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bankalar bilançolarında ayırdıkları karşılıkları bu standarta göre hesaplamaya başlamışlardır. Bu çalışmada öncelikle, BDDK'nın bir önceki yönetmeliğine göre kredi karşılıklarının nasıl hesaplandığı, UFRS-9'a geçiş ile birlikte finansal araçlardaki sınıflandırma ve ölçüm kriterleri, beklenen kredi zararı hesaplamasının nasıl yapıldığı anlatılmıştır. Konunun yeni olması ve literatürde bu konunun yok denecek kadar az olması dolayısı ile bu hesaplamalar çalışmada detaylı olarak anlatılmıştır.
In recent years, importance of International Financial Reporting System 9 has increased considerably globally and especially in Turkey. Following the global financial crisis that began in 2008 in the United States, in order to make more robust banking sector, the International Financial Reporting Committee started to work and they published the latest version of IFRS 9 in June 2014. BRSA which was published in the official newspaper on June 22, 2016 "Regulation on the Procedures and Principles for the Classification of Loans and the Provisions" entered into force on 01.01.2018. Banks have started to calculate provisions at their balance sheet accounts base on this standart as of the date of 01.01.2018. In this study, firstly, it is explained how the loan provisions are calculated according to the previous regulation of BRSA, classification and measurement criterias for financial instruments with the transition to IFRS-9, and how the expected credit loss is calculated.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
URI: http://hdl.handle.net/11527/18091
Appears in Collections:İşletme Lisansüstü Programı - Yüksek Lİsans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
512093.pdf2.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.