Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17927
Title: Geçmişten Günümüze Kıbrıs'ta Türk Müziği
Other Titles: Turkish Music In Cyprus From The Past To Nowadays
Authors: Gökdel, Fatma
Kafkas, Cem
107330
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Müzik
Halk müziğ
Kıbrıs
Sanat müziği
Türk halk müziği
Türk müziği
Türk sanat müziği
Music
Folk music
Cyprus
Art music
Turkish folk music
Turkish music
Turkish art music
Issue Date: 2001
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışmada, Kıbrıs'ta Türk Müziğinin lö.yüzyıldan beri adadaki gelişimi, elde edilen belgeler aracılığı ile değerlendirilmiş ve tarihsel süreç içinde hangi koşullara bağlı olarak değişim gösterdiği, hangi kültürlerin etkisi altında kaldığı, ne gibi sosyal, kültürel ve siyasi olaylardan etkilendiği saptanmış ve tüm bunların sonucunda günümüzdeki konumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kıbrıs'taki Türk Müziği, Türk Sanat ve Türk Halk Müziği olarak iki bölümde incelenmiş, Türk Sanat Müziğinin Türkiye'de icra edilen Sanat Müziğinden pek farkı olmadığı ortaya çıkmıştır. Halk müziğinin ise Kıbrıs'ta hüküm süren diğer kültürler olan Rum, Arap-İslam ve Akdeniz kültürü müzikleri ile doğal olarak etkileşim gösterip kökeni olan Anadolu Türk Halk Müziğinden farklı olan bazı özelliklere sahip olduğu saptanmıştır. Sonuçta ise Kıbrıs'ta Türk Müziğinin gelişmesi ve yaygınlaştırılması için köklü çalışmalar yapılması gerektiği, bu müziğin tarih içindeki seyrinin daha ayrıntılı bir şekilde ele alınarak belgelenmesi gerekliliği ortaya çıkarılmıştır.
The aim of this study is to explore and defect the changes and developments, conditions of changes in impacts of different cultures, social, political events effecting the Turkish Music in Cyprus from the historical perspective since 16th century, using documents to shed a light on the present position. Turkish Music in Cyprus is examined into two parts, which are Turkish Art and Turkish Folk Music. As a result of this examination it's obvious that Turkish Art Music is not different from Art Music, which is taken from the Turkey. On the other hand, Public Music is naturally effected from music of other cultures such as Greek, Arabian-Islam and Mediterranean cultures. Moreover it's trued that Turkish Public Music has different properties from it's origin, which is Anatolian Turkish Music. Consequently, for the development and spread of Turkish Music in Cyprus requires more publications and research to document historical developments in more detail.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/17927
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107330.pdf4.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.