Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/17925
Title: Karşılaştırmalı Olarak 17. Ve 20.yy.'lar Arasında Türk Müziğinde Ve Avrupa Kökenli Müzikte Kullanılan Formların Birbirine Benzerlikleri
Authors: Tura, Yalçın
Şensoy, A. Hakan
22629
Türk Müziği
Turkish Music
Keywords: Müzik
Avrupa müziği
Biçim
Müzik
Türk müziği
Music
European music
Form
Music
Turkish music
Issue Date: 1992
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu tezin konusu. Karşılaştırmalı Olarak 17. ve 20. yy' lar Arasında Türk Müziği ve Avrupa Kökenli Müzikte Kullanılan Formlar Arasındaki Benzerlik oluşturmaktadır. Ayrı döneme ait olmalarına rağmen birlikte düşünülmesi pek alışılmış olmayan bu formların benzerlikleri yapısal özellikleriyle ele alınmıştır. Bu çalışmada j 1) Form terimi hakkında, gerekli ve yeterli bilgiler, 2) Sırasıyla. Formu meydana getiren elemanlar en küçük parçasından başlayarak hepsinin tanımı ve örnekleri, 3) Tezde, mukayese ederek ele alınacak Avrupa Kökenli Müzik Formlarıyla, Türk Müziği Formları hakkında bilgiler, 4) 3 Peşrev. 4 Saz Semaisi, 2 Kâr. 4 Nakıs. 3 Murabba ve 4 Şarkı, " toplam 19 eser " cümlecik yapısı göz önüne alınarak analiz edilmiş ve bunların hepsinin yapısal olarak benzediği Avrupa Kökenli Müzik Formları hakkında bilgiler verilmiştir. Yukarıda belirtilen çalışma ile elde edilen veriler ışığında, aynı dönemlerde ( 17 y.y. - 20 Y-Y- arası ) yaşamış değişik kültürlere mensup bestekârların, muziği nasıl aynı kalıplarda algılayıp kendi müzikal prensipleriyle bağdaştırdıkları geniş açıdan ( Macro ) ele alınarak, küçük detay incelemesi ( micro ) yapılmadan ispatlanmaya çalışılmıştır.
The subjects of this is a comparative study on the resemblences between the forms used in Turkish and European musics respectively, during the period of 17 th to 20 th centuries Although it has not been customary to study the forms of the same periods together with other forms of different origins, this study takes up the resemblences between them from the point of their structural features. This essay has been prepared with the aim of covering the following points. 1) The term " form " and sufficient relevant information on " formation " ; 2) Elements of form in their consecutive ( sequential ) order and. starting from the smaalest, their definitions and examples ; 3) Information on the musical forms of Turkish and European origins which are the subjects of the comparisons in this thesis; 4) Altogether 19 works ( 3 Peşrev, 4 Saz Semaisi» 2 Kâr, 4 Nakıs» 3 Murabba and 4 Song ) have been analsed from the point of their phrase structures; information has been given on each of the respective resemblig musical forms of European origin. Thus, under light of conslusions derived from the above- mentioned period of 17 th to 20 th Centuries, composers belonging to different cultures have conceived and combined them with their own musical principles.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992
URI: http://hdl.handle.net/11527/17925
Appears in Collections:Türk Müziği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22629.pdf5.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.